Förtroendevalda

Här finns våra gruppledare i nämnder och styrelser.
Samtliga förtroendevalda kan du se under respektive nämnd och styrelse via länkarna ovan. 

Vice ordförande, Kommunstyrelsen, Jana Nilsson
tfn: 070-5428118

Vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, Jeanette Qvist
tfn: 073-3961311

Vice ordförande, Byggnadsnämnden, Thomas Johansson
tfn: 070-6468476

Vice ordförande, Hallands Hamnar Varberg AB, Håkan Johannesson
tfn: 070-5852898

Vice ordförande, Hamn- och gatunämnden, Lennart Isaksson
tfn: 070-6067106

Vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden, Linda Berggren
tfn: 076-8676306

Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Rita Wiberg
tfn 070-5117505

Ordförande, Revisionen, Rune Andersson
tfn: 070-3048614

Vice ordförande, Servicenämnden, Lennart Johansson
tfn: 072-1610993

Vice ordförande, Socialnämnden, Turid Ravlo Svensson
tfn: 070-2982351

Vice ordförande, Varbergs Bostad AB, Inger Karlsson
tfn: 070-5780229

Vice ordförande, Varbergs Energi AB, Alf Eriksson
tfn: 070-5480352

Vice ordförande, Varbergs Energimarknad AB, Alf Eriksson
tfn: 070-5480352

Vice ordförande, Varberg Event AB, Morgan Fagerström
tfn: 070-9522211

Vice ordförande, Varbergs Fastighet AB, Kent Norberg
tfn: 073-2552420

Vice ordförande, Varbergs Stadshus AB, Jana Nilsson
tfn: 070-5428118

Vice ordförande, Varbergs Vatten AB, Birgitta Sagdahl
tfn: 076-8223083

Vice ordförande, Överförmyndarnämnden, Ulla Svensson
tfn, 070-5470694