S i Varberg

Styrelsen

 

Verkställande Utskottet

Lise-Lotte Bensköld Olsson, ordförande

Jana Nilsson, Vice ordförande

Turid Ravlo Svensson Kassör

Ewa Klang, Sekreterare

Kent Norberg, Vice sekreterare

Adjungerad
Adnan Dibrani

 

Ledamöter i styrelsen

Lennart Johansson

Gösta Johansson

Karl-Erik Bengtsson

Karolina Mårtensson

Birgitta Sagdahl

Peter Stoltz
Erik Rask
Morgan Fagerström
Inger Andersson
Jeanette Qvist

 

Ersättare

Vivecca Haugness

Jeanette Qvist

Ann-Britt Jansson Bensköld

Olof Andersson

Anne Sjölund
Christoffer Johansson
Patricia Lindskoug
Fredrik Bursell
Rita Wiberg

Facklig ledare

Kent Norberg

 

Studieledare

Therese Stoltz

Internationell ledare
Anton El Raai