Centrala S-föreningen

Centrala S-föreningen  i Varberg Centrala S-föreningen,Varberg

 

Styrelse

 

Ordförande:

 

Jeanette Qvist
073-396 13 11

   
Kassör: Rita Wiberg
Vice ordförande

 

Lennart JohanssonLedamöter Christoffer Johansson

Lennart Isaksson
  Jenny Bolgert
  Carlos Paredes
   
Suppleanter: Karin Sandström
  Linda Berggren
   
Revisorer: Ew Klang
  Lukas Nord Axelsson
   
 
 
   
 
   

 

Kontakt via E-post: jeanette.qvist@gmail.com

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-10 11:09