Vår politik

Vi socialdemokrater vill bygga framtidens stad. Vår politik tar därför sin utgångspunkt i barns och ungas villkor.

Jobben  och skolan är våra viktigaste frågor.  Vår kraft är inriktad på att möta ett växande Västerås där fler är i arbete, där vår gemensamma  kunskap växer genom ett bättre lärande och där vi gemensamt utvecklar vår välfärd.

Vi vill bygga ett Västerås där alla ska kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro, där vi i samarbete löser utmaningar och skapar en positiv utveckling, där vi stärker attraktiviteten och bygger den trygga tillgängliga staden. Vi vill bygga den hållbara staden där inkomstskillnaderna minskar, ekologiskt tänkande står i fokus och där staden har en stabil ekonomi.

Om representation

Socialdemokraterna i Västerås representeras i beslutande församlingar i Västerås stad, Landstinget Västmanland, Sveriges Riksdag och inom Svenska kyrkan. I menyn till vänster hittar du mer information om våra förtroendevalda och den förda politiken.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-19 13:19