En ständig kamp för allas lika värde

Det är viktigt att sprida kunskap om HBT-frågor, det vill säga frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner. Att anordna en Pridefestival och parad i samband med Cityfestivalen är ett roligt sätt. Det finns också lite mer allvarsamma sätt.

Vi som förtroendevalda har ansvar för att alla ska bli bemötta professionellt och med respekt i våra verksamheter. Ingen ska kränkas eller osynliggöras på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Faktum är att HBT-personer mår generellt sämre än heterosexuella. Rädsla för diskriminering, våld och trakasserier är vardag för många HBT-personer. Dessutom upplever många att de kränks eller osynliggörs på jobbet, i kontakten med vården eller i skolan.

Det är självklart att medborgarens sexualitet eller könsidentitet inte ska påverka bemötandet hen får i kontakten med olika myndigheter. Det är också viktigt med en god arbetsmiljö där medarbetarna kan vara öppna med sin sexualitet. Vi tar detta på största allvar och har därför i syfte att öka HBT-kompetensen i våra verksamheter gjort följande:

  • Grundläggande utbildning i HBT-frågor kommer att erbjudas medarbetarna i Västerås stad under hösten. Det gäller allt från skol- och fritidspersonal och undersköterskor till miljö- och hälsoinspektörer. 
  •  Information, blanketter med mera ska kvalitetssäkras i Västerås stad på så sätt att texten inte är heteronormativ, exempelvis inte utgå från att alla familjer har föräldrar med olika kön.
  • Landstinget har under 2013 antagit en HBT-policy som ska vara vägledande i arbetet med människors lika värde i kontakt med landstingets verksamheter. Policyn kompletteras nu med riktlinjer och aktiviteter.
  •  Tre ungdomsmottagningar i länet (Västerås, Sala och Surahammar) har blivit HBT-certifierade.

Vi hoppas vi ses på Regnbågstorget, i debatterna, på seminarierna och självklart i paraden.

 

Carin Lidman (S) kommunalråd

Vasiliki Tsouplaki (V) kommunalråd

Andreas Porswald (MP) ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Denise Norström (S) landstingsråd

Hans Jansson (V) landstingsråd

Barbara Conte (MP) landstingsråd

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-27 10:59