Justitieutskottet på studieresa

Anna Wallén, riksdagsledamot från Västerås, skriver reserapport från justitieutskottets studieresa till Luxemburg och Haag.

Justitieutskottet besökte Luxemburg och Haag. Två gånger per mandatperiod åker riksdagens utskott på studieresor. Justititieutskottet har oerhört många EU ärenden på sitt bord och därför bestämde vi oss för att besöka några av de instutioner som ligger under vårt ansvarområde. Första stoppet på resan blev parlamentet i Luxemburg där vi träffade deras justitieutskott. Vi diskuterade bland annat hur det är att vara ett litet land i EU. En socialdemokratisk parlamentariker var också väldigt intresserad av vår sexköpslag och vi kommer ha vidare kontakt och jag kommer också att översätta den svenska utvärderingen av sexköpslagen och skicka den till Luxemburg.

 

I Luxemburg ligger också EU-domstolen dit medlemsländernas domstolar bland annat kan vända sig för att få vägledning i olika beslut. EU-domstolen ser också till att medlemsländerna följer EU-lagstiftningen. EU-domstolen utgörs av en domare från varje medlemsland.

Efter besöket i Luxemburg åkte vi vidare till Haag för att besöka Eurojust och Europol. Eurojust är EU:s åklagarsamarbete. Åklagare från alla medlemsländer jobbar tillsammans för att bistå ländernas åklagare. De kan inte väcka åtal utan bara samordna insatser vid gränsöverskridande brottslighet. Ett fall som vår svenska representant arbetar med just nu är en svensk kvinna som anmält en våldtäkt i Grekland. Grekiskt rättsväsende fann inte kvinnan trovärdig och har nu åtalat henne för förtal. Kvinnan har låtit sig undersökas i Sverige och har tydliga tecken på sexuelltvåld. Vår åklagare på Eurojust försöker nu få åtalet mot henne nerlagt. Vår svenska åklagare leder också en arbetsgrupp inom Eurojust som fokuserar på att stoppa människohandel.

Europol är EU:s polissamarbete som består av poliser, jurister och tulltjänstemän från medlemsländerna. Till skillnad mot vad många tror så driver inte Europol egna undersökningar utan man samordnar polismyndigheter från de olika länderna när det handlar om gränsöverskridande brottslighet. På Europol finns även länder utanför EU representerade genom samarbetsavtal till exempel Norge, Australien och USA genom FBI.

Många av Europols arbetsinsatser rör narkotikasmuggling, människohandel och import av piratkopior.

Besöken var oerhört givande och vi lärde oss mycket nytt. Framförallt var det viktigt att få träffa människorna bakom besluten och träffa våra svenska representanter på plats. Det vi nu ska diskutera är styrningen av Europol. Många av medlemsländerna vill att de nationella parlamenten ska ha större inflytande över verksamheten.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-15 11:31