Svenska Kyrkan

Söndagen den 15 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar över 16 år rösta och bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå de närmaste åren.

Precis som alla andra val handlar kyrkovalet om värderingar. Vi socialdemokrater vill vi arbeta för en demokratisk folkkyrka.

Vi vill ha en kyrka som är till både för den som är troende och den som är mera sökande. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla. Vi vill även att kyrkan ska arbeta medvetet för att nå fler medlemmar som idag är mindre aktiva.

Gudstjänstlivet är centralt. Kyrkan ska förmedla en kristen tro med ett budskap om kärlek och befrielse, hopp och livsmod.

Barnen och de unga är kyrkans verkliga framtid. Dopet bär kyrkan. Därför är det en viktigt att fler barn döps i Svenska kyrkan. Det är även viktigt att fler ungdomar konfirmeras. Vi vill därför öka resurserna för att satsa på dop och konfirmation.

För oss har kyrkan även en viktig roll för att forma det goda samhället. Kyrkan ska vara en stark röst för kristen tro men också för öppenhet, tolerans och solidaritet.

Riktlinjerna för socialdemokraternas arbete i Svenska kyrkan i Västerås är grunden vårt arbete i och för Svenska kyrkan. Här på hemsidan finns det mesta om hur Socialdemokraterna vill forma kyrkans framtid. Klicka på länkarna och läs mera!

Tycker du som vi - rösta med Socialdemokraterna i kyrkovalet!

 

Britt Sandström, förstanamn på valsedeln till Kyrkofullmäktige.