Nationellt valmanifest kyrkovalet 2013

Kyrkomötesgruppens styrelse har under året haft ansvar för det programarbete, som nu lett fram till att partistyrelsen har kunnat fastställa Socialdemokraternas manifest i kyrkovalet 2013.

Läs det fullständiga programmet här.


Den 15 september 2013 går Socialdemokraterna till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån. Även med ett valdeltagande på 10-12 procent är det över 600 000 personer som röstar är kyrkovalet därmed en av de största demokratiska manifestationerna som äger rum i Sverige.


Socialdemokraterna är den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan med 71 av 251 mandat i kyrkomötet och över 6 600 förtroendevalda i församlingar, samfälligheter och stift. I det senaste kyrkovalet 2009 var valdeltagandet 12 %. Av de 657 000 röstande var det 186 000 som gav sitt förtroende till Socialdemokraterna. Det motsvarade cirka 25 % av S-rösterna i Europaparlamentsvalet 2009 och 10 % S-rösterna i riksdagsvalet ett år senare.


Mandatperioden 2009-2013 har varit framgångsrik för Socialdemokraterna. Vårt främsta krav är nu genomfört: att Svenska kyrkan ska välkomna samkönade par att ingå äktenskap i kyrkan. Dessutom har Socialdemokraterna drivit fram en stor organisationsförändring, som värnar de små församlingarnas existens och sätter stopp för ”sockenslakten” som pågått sedan år 2000. Partiet har också satt frågan om ökat ideellt engagemang på dagordningen.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-21 16:15