Val 2014

Nu står Sverige inför ett val: Gemensamma investeringar i jobb, skola och välfärd - eller skattesänkningar och privatiseringar? Den 14 september avgör du. Här kan du läsa vårt nationella valmanifest.

Vi socialdemokrater vill bygga framtidens stad. Vår politik tar därför sin utgångspunkt i barns och ungas villkor.

Jobben  och skolan är våra viktigaste frågor.  Vår kraft ska vara inriktad på att möta ett växande Västerås där fler är i arbete, där vår gemensamma  kunskap växer genom ett bättre lärande och där vi gemensamt utvecklar vår välfärd.

Vi vill bygga ett Västerås där alla ska kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro, där vi i samarbete löser utmaningar och skapar en positiv utveckling, där vi stärker attraktiviteten och bygger den trygga tillgängliga staden.

Vi vill bygga den hållbara staden där inkomstskillnaderna minskar, ekologiskt tänkande står i fokus och där staden har en stabil ekonomi.

Läs mer om vår lokala politik:

Politiska riktlinjer för 2014-2018 "Framåt Västerås"

Ladda ner politiska riktlinjer här.

Valmanifest 2014 "Tio punkter för ett bättre Västerås"

 

Bostäder

Försköna staden

Idrott

Jobb

Kollektivtrafik

Kultur

Skola och förskola

Vinster i välfärden

Äldreomsorg

 

Kommunikationsmaterial

Dörrknackningsfolder, vår/sommar 2014.

Valbroschyr 2014.

Dörrknackningsfolder, höst 2014.

Bild som visar hur nationella socialdemokratiska satsningar gynnar Västerås.

Nationell politik: Ett bättre Sverige. För alla. 

Jobben

  • Ingen ung utan jobb. 

  • Vidareutbildning istället för arbetslöshet. 

  • Samarbete skapar konkurrenskraft. 

Skolan

  • Mindre klasser och mer kunskap. 

  • Lärare ska vara lärare. 

  • Minskade klyftor i skolan.

Välfärden

  • Stoppa vinstjakten i välfärden. 

  • Mer personal och mindre pappersarbete. 

  • Pensionärsskatten ska bort.

Politik A-Ö

Ställ din fråga här.

Information in other languages.