Budgetförslag

Här finner du de budgetförslag som vi Socialdemokrater själva och tillsammans med andra lagt sedan 2009. Du kan se dem nedan men finner dem även i kolumnen till vänster.

Kort om budgetprocessen

En budget i Västerås kommun fastställer de ekonomiska ramar som varje nämnd har att förhålla sig till. Det är kommunfullmäktige som beslutar om dessa ramar. Varje nämnd kommer sedan tillbaka med en detaljerad budget utifrån de ramar som Kommunfullmäktige beslutat.

Fullmäktige har även möjligheten att skicka särskilda uppdrag till styrelser och nämnder i och med att budgeten tas.

I Västerås tas budgeten upp i kommunfullmäktige i juni varje år och detaljbudgeten från respektive nämnd återkommer i november.

Budgetförslag

2012 S+V+MP-budgetinriktning

2011 S+V-budget

2010 S+V-budget

2009 S-budget

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-04 16:15