Barn och unga prioriteras av (S) och (V) i Västerås

Nu i juni skulle Västerås stad ha behandlat ett förslag till budget för år 2011. Kommunstyrelsens skulle ha beslutat om budgetförslaget idag, onsdagen den 2 juni. Men så blir det inte. Den nuvarande majoriteten i Stadshuset vill inte ta fram en budget för år 2011 eftersom det är valår. Därför har (S) och (V) nu lagt fram en gemensam motion med förslag till inriktning av Västerås stads budget år 2011.

‑ Vinner rödgrön samverkan på riksplanet valet blir det ett tillskott med 92 miljoner kronor i generellt statsbidrag år 2011 och 2012, säger oppositionsrådet Per Lithammer (V).

(S) och (V) i Västerås har även fört fram förslag om att kommunalskatten i Västerås ska ha samma nivå som den var 2006 och 28 år innan dess, nämligen 20,49 procent. Detta ger cirka 65 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för Västerås stad år 2011.

‑ Tillskottet av resurser med statsbidrag och ökade lokala skatteintäkter vill vi använda till att förbättra och utveckla Västerås stads verksamheter som är riktade till barn och unga, säger oppositionsrådet Ulla Persson (S).

Sammanlagt lägger (S) och (V) fram 20 förslag med satsningar på barn och unga. 5 förslag handlar om förskola och fritids, bland annat att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få vara i förskolan minst fem timmar om dagen.

7 förslag handlar om skola och utbildning, exempelvis ett kunskapslyft för ungdomar, ökade insatser för vuxenutbildning, att alla grundskolor ska vara bra skolor och ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd.

Därtill finns förslag om bland annat åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, en översyn av stödet till barn- och ungdomsorganisationerna och att öka andelen ekologiska livsmedel i de kommunalt betalda bespisningarna.

Hela (S) och (V)-förslaget till inriktning för Västerås stads budget år 2011 finns här

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-02 15:08