Rödgrön budgetinriktning för Västerås 2012

Den rödgröna majoriteten vill i sin budgetinriktning prioritera: vård och omsorg, barn och unga, miljö och mat samt kultur, trygghet och demokrati. Vi ser också till att säkra stadens finanser på lång sikt.

Den rödgröna budgetinriktningen för 2012 är utgångspunkten för överläggningar som nu inleds tillsammans med den borgliga oppositionen.

De skattefinansierade delarna i den rödgröna budgeten ligger på 6,4 miljarder kronor. Alla nämnder får kompensation under 2012 för ökade priser och löner. Nämnderna får också tillskott för att klara demografi och ökade verksamhetsvolymer.

Västerås stad kompenserar även för de minskade statsbidrag som regeringen beslutat om att göra 2012 till den nya gymnasieskolan. Dessutom finns det extra pengar för att möta behovet av skol- och lärarutveckling under 2012.

Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande:
– Det känns tillfredställande att idag gå ut till västeråsarna och berättar vad vi vill göra under 2012. I det rödgröna samarbetet kan vi nu lägga en både stark och offensiv budget med tydliga satsningar på vård och omsorg, barn och unga, miljö och mat samt kultur, trygghet och demokrati.

– Det här är vår utgångspunkt inför överläggningar med den borgerliga oppositionen. Vi hoppas på god dialog för en stark utveckling i Västerås.

Vasiliki Tsouplaki (V), kommunalråd:
– Ambitionen med budget 2012 är att lyfta upp och stärka eftersatta områden. Då klyftorna har ökat känner många barn i Västerås av skillnaderna. I år gör vi därför speciella insatser för att motverka barnfattigdom. Vi satsar också på lokal demokrati och jämställdhet.

Marléne Andersson (MP), kommunalråd:
– Vi lägger nu extra resurser för att främja en hållbar samhällsplanering. Det gäller både bostadsplanering och underhåll av våra verksamhetslokaler samt gång- och cykelvägar. Vi fortsätter även satsningen på att förbättra kvalitén på maten i stadens verksamheter med en ökad andel ekologiska produkter.

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-07 13:41