Förtroendevalda

Kommunfullmäktige är Västerås kommuns högsta beslutande organ. Här fattas alla beslut av större vikt. Politikerna i kommunfullmäktige väljs i allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige i sin tur utser sedan styrelser och nämnder som ska sköta den dagliga verksamheten.

Socialdemokraterna har 21 ledamöter och 11 ersättare i kommunfullmäktige i Västerås. Här nedan listade så som på valsedeln.

Ledamöter

Anders Teljebäck, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Carin Lidman, kommunalråd.

Staffan Jansson, kommunalråd.

Ann-Louise Molin Östling, kommunalråd.

Ulla Persson, kommunfullmäktiges ordförande.

Mikael Sandberg

Jazmin Pettersson

Carl-Johan Norström

Djeila Ahundzada

Per-Inge Ahlbäck

Marita Öberg Molin

Thomas Karlsson

Solveig Nilsson

Jan van der Horst

Johanna Pettersson

Lars Korkman

Maria Kesselring

Jakop Yildiz

Huda Abdullan Hassan

Yngve Wernersson

Ditte Lundberg


Ersättare

Magnus J Johansson

Lena Söderberg

Iréne Englund

Jonas Cronert

Linda Mildner

Mikael Lindh

Nesrin Deriki Önen

Tony Lundin

Jenny Setterholm

Robert Olsson

Nesrin Hassan

 

Vill du komma i kontakt med någon i fullmäktigegruppen? Hör av dig till någon av våra politiska sekreterare: lisa.pettersson@vasteras.se eller jonas.cronert@vasteras.se så förmedlar de kontakten. 

  

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-05 13:59