Frågor & förslag

Från november 2010 styr socialdemokraterna tillsammas med vänstern och miljöpartiet Västerås. Då motioner och interpellationer främst är oppositionens sätt att lägga förslag och ställa frågor så kommer vi under denna mandatperiod att använda oss av dessa förslagsmöjligheter ytterst sparsamt.

En kort förklaring om hur man lägger frågor och förslag via motioner och interpellationer följer här nedan. Där finner du även några av de motioner som lades under förra mandatperioden.

Motioner

Motioner är förslag som fullmäktiges ledamöter lämnar in. Motioner är en viktig del av den svenska politiken, både i kommuner, landsting och riksdag.

Motioner med förslag inom olika områden är ett sätt att föra fram den egna politiken när man är i opposition.

Under år 2006 till 2008 har följande (s)-motioner lagts fram i Västerås kommunfullmäktige. Klicka på rubriken så du upp hela motionen.


Utred en skidtunnel i Västerås (090305)

Tandvård för hemlösa betalar sig (090210)

Val av vatten till sammanträden (080403)

Framtidsinriktad yrkesutbildning (080331)

Internationellt utbyte i skolan (080331)

Inrätta kommunala medborgarlotsar i Västerås (071108)

Hastighetsbegränsa vägar i anslutning till förskolor i Västerås (071108)

Barnens rätt till en bra bostad (071108)

Utred villkoren för lokala folkomröstningar i Västerås (070905)

Sätt in alkolås i alla fordon som används för samhällsbetalda transporter (070412)

Lokal klimatkommisson i Västerås (070411)

God hörsel på äldre dagar (070308)

Skolinformation från arbetsmarknadens parter (070308)

Utred byggandet av en stonepark i Västerås (070308)

Välfärdsbokslut i kommunens årsredovisning (070307)

Förnyelsebara energislag i samhällsbetalda transporter (070307)

Upphandling för bra miljö i Västerås kommun (070307)

Förstärk offentlig insyn och inflytande över de kommunala bolagen (070306)

Sänkt maxtaxa i förskolan för barnfamiljer med låga inkomster (070306)

Västerås äldre behöver fler servicehus och seniorbostäder med hyresrätt (070130)

Nyproduktion av hyresrättsbostäder i Västerås (061227)

 

Interpellationer

Interpellationer är skriftliga frågor som fullmäktiges ledamöter kan ställa till ledande politiker i kommunen. Kommunallagen reglerar vem interpellationen kan ställas till och hur förfarandet ska gå till, men varje kommun har viss frihet att utforma sina egna interpellationsregler.

Interpellationer inom olika områden till majoriteten är ett sätt att föra fram den egna politiken.

Under år 2006 och 2007 har följande (s)-interpellationer lagts fram i Västerås kommunfullmäktige. Klicka på rubriken för att läsa hela interpellationen.
 

Mimers marknadsföring av hyresrätt de luxe (071108)

Hur ska Västerås klara bostadsförsörjningen för bland annat flyktingar (071108)

När får kommunerna ta över hemsjukvården? (070416)

Utförsäljningen av cirka en tredjedel av Mimers 13 500 hyresrättsbostäder (070305)

Minskat inflytande för elever i gymnasieskolan (061204)

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-05 14:04