Budgetförslag

Kort om budgetprocessen

En budget i Västerås kommun fastställer de ekonomiska ramar som varje nämnd har att förhålla sig till. Det är kommunfullmäktige som beslutar om dessa ramar. Varje nämnd kommer sedan tillbaka med en detaljerad budget utifrån de ramar som Kommunfullmäktige beslutat.

Fullmäktige har även möjligheten att skicka särskilda uppdrag till styrelser och nämnder i och med att budgeten tas.

I Västerås tas budgeten upp i kommunfullmäktige i juni varje år och detaljbudgeten från respektive nämnd återkommer i november. Undantaget för denna process är valåren när budget antas i November.

Budgetförslag

Samarbete för Västerås, Budget för 2015.

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-19 10:15