Vårt parti

Västerås Arbetarekommun bestämmer partiets kommunalpolitik och vilka som ska företräda partiet på valsedlar, i kommunens nämnder och styrelser och andra viktiga organ.

Arbetarekommunens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år. Alla medlemmar är välkomna, men bara representanter utsedda av s-föreningarna får rösta.

Mellan årsmötena bestämmer arbetarekommunens representantskap. Det är s-föreningarna som väljer sina representater i förhållande till hur många medlemmar föreningen har. Alla s-föreningar är är representerade i Västerås Arbetarekommuns representantskap.

Årsmötet utser också en styrelse. Styrelsens uppgift är att sköta de löpande frågorna i arbetarekommunen.

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-22 16:22