Utskott & arbetsgrupper

Västerås arbetarekommuns styrelse har tillsatt utskott och arbetsgrupper som arbetar med olika delar av verksamheten.

Facklig-politiskt utskott

Det facklig-politiska utskottet ansvarar för samtalet med de fackliga organisationerna och för att samordna och utveckla det facklig-politiska arbetet. Utskottet leds av Jakop Yildiz, facklig ledare.

Kontakt med utskottet:

Jakop Yildiz, 070-787 10 34, yildiz.jakop@gmail.com

Studieutskott

Studieutskottet ansvarar för att planera och organisera studieverksamheten i Västerås arbetarekommun. Utskottet leds av Jenny Setterholm, studieorganisatör och Antonia Lundin, ersättare i styrelsen.

Kontakt med utskottet:

Jenny Setterholm, 070-591 08 50, jenny.setterholm@telia.com

Antonia Lundin, 073-996 93 27, antonia.lundin@ssu.se

Pensionärsutskottet

Styrelsen för Gamla gardets S-förening utgör Västerås arbetarekommuns pensionärsutskott.

Kontakt med utskottet:

Roland Sundgren, 070-568 40 25, 021-243 08, roland.sundgren@hotmail.se

Kulturutskott

Kulturutskottet ansvarar för arbetarekommunens kulturpolitiska arbete.

Kontakt med utskottet:

Barbro Östling, 070-554 39 92, barbro.ostling@telia.com

Internationellt utskott

Internationella utskottet ansvarar för arbetarekommunens internationella arbete.

Kontakt med utskottet:

Per-Inge Ahlbäck, 070-588 77 57, per.inge.ahlback@telia.com

Arbetsgrupp för framtidsseminarier

Arbetsgruppen planerar och organiserar politiska temaseminarier.

Kontakt med arbetsgruppen:

Magnus Johansson,

Arbetsgrupp för informationsarbetet

Arbetsgruppen ansvarar för uppdatering och utveckling av Västerås arbetarekommuns hemsida och informationsarbete till medlemmar.

Kontakt med arbetsgruppen:

Antonia Lundin, 073-996 93 27, antonia.lundin@ssu.se