50 öre för skolan och omsorgen

 

Nu börjar vi se hur förslagen till besparingarna ser ut efter den borgliga majoriteten inkl. VDM;s budget som antogs av fullmäktige i juni.

Eftersom ekonomin i Västerviks kommun är allt annat är god och majoriteten inte kunde tänka sig en skattehöjning så kommer det att få kraftiga återverkningar inom de flesta kommunala verksamheterna.

När det gäller skolans område innebär det att antalet lärare kommer att bli betydligt färre och personalen inom förskolan kommer att få ett ökat barnantal per anställd.

Personalen i skolan och förskolan gör idag allt vad man kan för att våra barn och ungdomar ska få så bra skolgång som möjligt. Målen i skolan är högt satta, alla ska klara sig igenom skolan med godkända kunskaper. Alla har rätt att få den hjälp och stöd som man behöver för att klara målen. Det vet jag att man gör allt man kan för att klara i dag.
Även om man hela tiden ska förändra och hitta nya sätt att jobba på för att nå målen, är jag övertygad om att det kommer att bli oerhört svårt att nå de mål som är uppsatta när det är färre anställda i skolan.
I dag har vi många skolor i kommunen varav många  är små skolor på landsbygden, med en minskning av budgeten så kommer det att bli allt svårare att kunna behålla den strukturen i framtiden.

När det gäller förskoleverksamheten så finns det ett allt större behov av barnomsorg  på tider som ligger utanför det som erbjuds i dag. Allt fler har arbeten som innebär att man måste kunna jobba både kvällar, nätter och helger. Ska man ha någon möjlighet att kunna söka de jobb som finns innebär det att vissa föräldrar måste ha tillgång till barnomsorg utanför de tider finns idag. (06.30—18.30)
Med den förändring som Västervik genomgår så ökar det behovet och ska man vara trovärdig när det gäller arbetslinjen så är det dags att starta barnomsorg som täcker de behov som finns. Till det finns det inget utrymme för i majoritetens budget.

När vi Socialdemokrater föreslog en skattehöjning med 50 öre så var det just med tanke på de behov som finns inom skolan och omsorgen. Våra förslag innebar också en del besparingar men inte alls i den storleken som den borgliga majoriteten nu genomför.

Ingen skulle bli gladare än jag om ordförande i Barn och utbildningsnämnden, Mats Hugosson går upp fullmäktige och säger.
- Jag kan inte acceptera så kraftiga neddragningar i skolan, jag är beredd att höja skatten för att undvika det. Detta för att göra det möjligt att våra barn och ungdomar ska klara skolan och att personalen får rimlig chans att klara sina arbetsuppgifter.
Tyvärr tror jag inte att jag kommer att få uppleva detta uttalande från Mats.

Gunnar Jansson
Ordf. Socialdemokraterna och 2;dre vice ordf. i BUN.

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-23 06:18