Äldreboendets framtid

ÄLDREBOENDETS  FRAMTID

Kan bara konstatera att Socialistiska partiets spökskrivvare än en gång är ute för att sprida lögner o förtal. Den här gången gäller det äldreboenden i form av särskilt boende i kommunen. Västerviks kommun är en av kommunerna i Kalmar län som har flest särskilda boenden i förhållande till invånare antal, trots detta råder det faktiskt brist på särskilt boende platser i tätorten Västervik. Därför har vi Socialdemokrater som det hitintills enda parti motionerat till kommunen om att bygga fler platser till särskilt boende i tätorten Västervik.

Socialistiska partiet ondgör sig över att vi Socialdemokrater i enlighet med demokratins spelregler ihärdigt arbetar för att med alla till buds stående medel försöka få till stånd en utveckling i våran kommun där arbetstillfällen och inflyttning ökar. Att i fullmäktige föreslå 10 miljoner till kommunchefen för att lösa ungdomsarbetslösheten är föga trovärdigt och ganska dumt. Jag tycker att det å ligger ett stort ansvar för kommunens olika partier, majoritet eller opposition att i en situation där alldeles för många ungdomar och äldre går utan möjlighet till ett fast arbete samla sina krafter till att gemensamt vända en negativ trend som i sin förlängning framförallt drabbar ungdomar och äldre. Det är trots allt positivt att dom allra flesta partier i våran kommun inser att det är tillskapandet av nya arbetstillfällen som i sin förlängning leder till ökad välfärd åt alla.

Tomas Kronståhl

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-20 10:44