BORGERLIGT KLASSAMHÄLLE!

Som vanligt är innehållet i Jörgen Anderssons debattinlägg främst inövad moderata slagord. Ingen känsla finns för människor som är arbetslösa, ingen sympati finns för människor med långtidssjukdom och ingen förståelse finns för människor som lever i fattigdom i dagens borgerligt styrda Sverige.

 

Socialdemokratisk politik syftar istället till att minska klyftorna i landet. Det är fullständigt klart att jag inte tror på Socialdemokratiska värderingar när de uttalas av falska Moderata tungor, er politik bevisar att för er är arbete åt alla och ett minskande av människors utanförskap verkligen bara floskler och betyder för er ingenting. Vi Socialdemokrater är övertygade om att Ingen tjänar på att människor får det sämre. Då får vi ett samhälle med starka inbyggda spänningar som leder till misstro, oroligheter och misär.

 

Utanförskapet har ökat i vårt moderatledda land och i vår kommun. Några exempel: mellan oktober och november har antalet långtidsarbetslösa fördubblats och de är nu över 70 000. Nya sjukskrivningsregler tvingar ut svårt sjuka på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten i Västerviks kommun närmar sig 20%. Ungdomsarbetslösheten ökar mer i Sverige än i övriga Europa. Du har verkligen ingen politik att vara stolt över.

 

Socialdemokraterna har en politik där vi vill bygga kommunen starkare ekonomiskt. Det gör vi genom att använda de gemensamma skattepengarna på ett annat sätt än den borgerliga moderatledda gruppen. Vi ska utveckla kommunal verksamhet, inte sälja ut den. Vi vill effektivisera både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Vi vill inte heller införa en låg trygghetsnivå, som moderaterna nu håller på att skapa. Där är taktiken att ta bort tex. försäkringsskydd för skolbarnen och social trygghet för de gamla. Följden blir att de som har råd kan köpa till sig en önskvärd trygghet.

 

Till sist Jörgen Andersson, måste vi väl kunna enas om att den ekonomi som den nu sittande borgerligheten fick ta över efter Socialdemokraterna kunde väl knappast vart starkare eller bättre. Är övertygad om att det är tack vare det fantastiska utgångsläge borgerligheten fick som gör att ni ännu inte helt hunnit rasera även det. Ser du inte konsekvenserna av alla de försämringar du och ditt parti nu genomför? Dessa resonemang finns aldrig med i dina debattinlägg!

 

Tomas Kronståhl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-09 09:03