Det blir ju en Kulturskola och inte ett Ungdomshus!

I den bästa av ekonomiska världar skulle vi ha råd med allt. Så är det ju inte här i Västervik, där vi har ständiga underskott i budgeten och inga marginaler att ta av vid behov.
Alla verksamheter måste dra ner på sin service, vilket drabbar sjuka, gamla, skola och barnomsorg. Även kultur och fritidssektorn måste se över sitt område.

Att i ett så utsatt läge storsatsa på ett sk. Ungdoms- och kulturhus är inte försvarbart. Granskar vi projektet visar det sig att det i själva verket är en Kulturskola, som byggs. Största ytan i huset kommer att bli undervisningslokaler!!!  Detta sker då vi alla vet att barn/ungdomsgrupperna inom skolan kraftigt minskar nu och i framtiden.

I den politiskt antagna Strategiska planen poängteras att kommunens verksamheter i så stor utsträckning som möjligt skall koncentreras till och i egna lokaler. I detta fall blir det tvärt om. Ut ur egna byggnader och till förhyrda. Men det tycks ändå bara gälla i centralorten, då biblioteket i Gamleby, av sparskäl, tvingas till fritidsgården.

Borgerliga majoriteten i kultur och fritidsnämnden har också pekat ut vilka områden, som skall få nerdragningar: aktivitetsbidragen till föreningarna höjs inte, ingen förstärkning till föreningar som driver idrottsanläggningar och sköter badplatser, studieförbunden får sänkta bidrag och biblioteksfilialerna lever under nedläggningshot.
Vissa spådomar kommer troligen att bli verklighet. Visarkivet i sin nuvarande form råkar illa ut pga. borgerlighetens nerdragningar.

Det är också extra sorgligt att centerpartiet, som säger sig värna om landsbygden, kan ställa upp på denna koncentration av verksamhet till centralorten. Självklart drabbas all kommunal verksamhet inom fritids- och kultursektorn av kommande sparbeting medan det sk. Ungdoms- och kulturhuset går fritt!

Gert Wollinger (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-19 05:56