Ett tufft läge och rejäl utmaning

ETT TUFFT LÄGE OCH REJÄL UTMANING

 

Västerviks kommun och många andra kommuner står inför en av sina tuffare utmaningar på mycket länge. Ska vi klara av att ställa om kommunens verksamheter med bibehållen kvalitet utan att kraftigt höja skatten?

Faktum är att för att lyckas med att minska kostnadsvolymen med drygt 140 miljoner under två år krävs rejäla krafttag men även en stor portion av nytänkande. Det enklaste vore kanske att som tidigare år låta nämnderna använda osthyvel principen och återigen försöka hitta besparingar i verksamheterna som tvivelsutan kommer att innebära kraftiga försämringar på verksamhetsnivå. Blir uppdraget att försöka förmå nämnder och förvaltningar att återigen med nuvarande organisation hitta besparingar kommer vi inte att lyckas med mindre än en kraftig höjning av skatten som i kommuner tyvärr slår lika hårt mot fattig som rik. Att i dagens situation föreslå kommunala skattehöjningar är att spela borgerligheten på riksplanet i händerna, man ska komma ihåg att man faktiskt genomfört skattesänkningar för de välbesuttna med ca 80 miljarder kronor att i ett sådant läge pungslå dom redan hårt prövade grupperna som pensionärer och långtidssjukskrivna på höjd kommunalskatt är inte rimligt.

 

UTMANING

 

Vi Socialdemokrater kommer inte att ställa upp på flera direkta nedskärningar som innebär försämringar inom barnomsorg skola eller äldreomsorg vi ser redan nu att personalen inom dessa områden gör allt som vi kan begära för att bibehålla och säkerställa en god kvalitet.

Jag tror inte att läget är hopplöst men som jag tidigare sagt tror jag det krävs en stor portion av nytänkande. Jag tror inte att det med nuvarande organisations indelning är möjligt att hitta besparingar eller samordningsvinster som motsvarar dessa belopp.

Min övertygelse är att det krävs helt nya grepp där vi utgår ifrån individnivå och koncentrerar oss på för vem och till vilka våra verksamheter är till för. Att satsa på kvallitet istället för kvantitet kan i vissa fall faktiskt innebära besparingar, det viktiga är inte alltid var utan hur.

Det räcker tyvärr inte längre med att prata om samarbete det krävs helt enkelt samordning och helt nya lösningar där vi tydligt kan effektivisera verksamheterna utifrån tydliga målbeskrivningar som är direkt kopplade till individens behov och förväntningar.

 

FRAMTID

 

Som jag tidigare konstaterat är vi Socialdemokrater inte intresserade av att ställa oss bakom ytterligare besparingar som innebär försämrad kvalitet och måluppfyllelse i kommunens viktigaste åtaganden nämligen vård skola och omsorg.

Vi är däremot öppna för att kraftigt ompröva den organisationsmodell som vi idag har, då menar jag både den politiska organisationen men definitivt även nämnd och förvaltningsorganisationen. Jag är helt övertygad om att för att i framtiden lyckas med det kommunala uppdraget att tillgodose våra kommuninvånare den service som vi mer eller mindre enligt lag är skyldiga till krävs det att man kraftigt förändrar organisationerna och ser till att både fokus och ansvar ligger betydligt närmare verksamheterna brukarna och individen.

 

EU VALET

 

Förbluffande få människor känner till hur mycket Europa parlamentet faktiskt har att säga till om. Jag tänker inte bara då på övergripande frågor som utrikespolitik och handelspolitik.

 

 

Utan på vardagliga frågor som faktiskt berör oss varje dag i vardagen. Exempelvis så påverkar EU över 80% av våra lagar vilket inte säger lite om den makt som faktiskt finns samlad i Bryssel.

Jag hör ganska många säga att man inte vet varför man ska rösta och eller på vem man ska rösta, det verkar som EU valet är det val som är starkast förknippat med personval vilket jag tror kan vara en förklaring till så många människors osäkerhet.

För oss aktiva Socialdemokrater är det oerhört viktigt att i debatten slå fast att oavsett vilket val det gäller är det naturligtvis självklart att röstar man på Socialdemokraterna lägger man en röst på en politik som står för en jobb politik som syftar till att öka satsningarna på forskning och utbildning som leder till nya och långsiktiga arbetstillfällen. En röst på Socialdemokraterna är också alltid en röst på att individens intressen tas på allvar.

För mig är det en självklarhet att alltid använda sin rösträtt alternativen har vi sett och dom är fruktansvärda, det är en väldigt liten uppoffring att försöka att bilda sig en åsikt och utnyttja sin rösträtt.

Personligen ska jag rösta på valdagen den 7/6 då jag tycker det är tradition, röstsedeln är naturligtvis Socialdemokratisk och jag tänker kryssa Anna Hedh dels för att hon kommer från länet, men främst för att jag tycker hon gör ett bra jobb.

 

Ha en skön vår

Tomas Kronståhl (S)

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-27 07:09