Exempel på orättvis politik

Svar till Anders Åkesson (C) och Jörgen Andersson (M)

 

Har i Västerviks-Tidningen den 17/12 och 18/12 fått svar från Anders Åkesson (C) och Jörgen Andersson (M).
Kan efter att ha läst deras synpunkter konstatera att ingen av dem med ett ord kommenterar vad som var min poäng i min insändare.
Nämligen det faktum att den borgerliga alliansregeringen utformar ett system som gör att
personer som är sjuka riskerar att förlora sin sjukpenning.
Jörgen Andersson påstår då att jag inte ser individens behov.Vilket behov? Har de som är sjuka ett behov av att förlora sin ersättning från försäkringskassan?
Anders Åkesson undrar vad jag menar med rättvisa?
Jag ska då passa på att ge ett par talande exempel på borgerlig rättvisa i dagens Sverige med en moderatledd regering som bedriver en högerpolitik som hela alliansen står för. Och det är oavsett om de kallar sig för moderater, centerpartister, folkpartister eller kristdemokrater.
Läsaren får själv avgöra om det är rättvist eller inte.

Den moderatledda regeringen har gjort det svårare och dyrare att ha en arbetslöshetsförsäkring sedan de kom till makten. Samtidigt så minskas ersättningarna och kontrollerna ökar. De gör det för att fler ska komma i arbete heter det. Effekten blev färre försäkrade, hårdare kontroller och fler som hamnar hos kommunen för att få socialbidrag.

Den moderatledda regeringen ändrar på sjukförsäkringens regler. De påstår att systemet gör folk sjukare. Detta vill de tydligen lösa genom att fler personer riskerar att bli utförsäkrade.
Effekten blir att fler hamnar utanför sjukförsäkringssystemet och hamnar hos kommunen för att få socialbidrag.

I båda dessa fall så är den gemensamma nämnaren att både sjuka och arbetslösa måste jagas och deras villkor försämras för att man vill uppnå ett bättre resultat.

Ser då den borgerliga regeringens politik ut på samma sätt när det gäller andra områden ?

Jämför själva :
För några veckor sedan så röstade vi i Riksdagen om ett förslag från den borgerliga regeringen om att avskaffa skyldigheten att lämna kontrolluppgift om tillgångar och skulder. Kontrolluppgiften har använts för att beräkna förmögenhetsbeskattningen. Förslaget röstades igenom av riksdagens borgerliga majoritet och skyldigheten att lämna in kontrolluppgifter upphör nu från och med den 1 januari 2009.

Beslutet innebär att ingen kontroll kommer att ske av de personer som har förmögenheter. De förmögna ska inte granskas eller ifrågasättas anser tydligen regeringen. Jag har noterat att i de borgerligas värld så ska de personer som däremot har behov av stöd från samhället i någon form få sin ekonomi kontrollerad och granskad in i minsta detalj. Och deras trovärdighet ifrågasätts kontinuerligt. Ett krav som inte ställs på de personer som har det gott ställt, de tycks automatiskt vara goda samhällsmedborgare och därmed stå över alla misstankar.

Flera remissinsatser har påpekat att det finns ett behov av tillförlitliga kontrolluppgifter om förmögenheter. Saknas kontrolluppgifter kan det öppna upp för fusk och felaktiga utbetalningar i vårt välfärdssystem. Exempelvis kommer Kronofogden att få det svårare att hitta utmätbara tillgångar, Skatteverket kommer att få det svårare att beräkna kapitalvinster vid avyttringar av värdepapper och spåra fall av så kallad penningtvätt.
Det borgerliga kontrollsamhället tycks bara gälla för de mindre bemedlade. De välbeställda ska inte ifrågasättas.

Är dessa exempel som jag redovisat tillfälligheter ?
Knappast.
Det är exempel på hur en moderatledd regering bedriver en genomtänkt orättvis konservativ högerpolitik.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot(s)
Västervik

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-01 10:52