FEL FOKUS!

När Marie-Louise Lundgren varnar medborgarna för att vi Socialdemokrater är motståndare till valfrihet och brukarval gör hon verkligen sig till domare över åsikter och ställningstaganden som hon kommer att få mycket svårt att försvara.

 

Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen och vården av våra gamla på ett för dem bästa tänkbara sättet. Det som skiljer oss så markant från den borgerliga eller rent av Moderat styrda socialnämnden är det faktum att vi inte nödvändigtvis tror att det krävs nya huvudmän, det vill säga vi vill inte satsa två miljoner kronor på att splittra upp en idag fungerande äldreomsorg vi vill hellre använda de pengarna till att utbilda samt vidareutveckla den äldreomsorg som vi idag bedriver i kommunen.

 

Vi Socialdemokrater tror att den personal som idag bedriver kommunens hemtjänst är fullt kapabla till att utifrån ett äldre perspektiv där vi utgår från att förbättra vardagen för omsorgstagaren där det idag fastlagda omsorgsbehovet kan och bör utvecklas till ett betydligt bättre valfrihetssystem där fokus ligger på att förbättra vardagen för de äldre, inte nödvändigtvis ett valfrihetssystem där valfriheten endast konfirmeras i att det finns flera huvudmän.

 

INTRAPRENAD

 

Vi Socialdemokrater är varma anhängare av den så kallade kommunala intraprenad formen och är det parti som allra tydligast i kommunen arbetar för att få till flera kommunala intraprenader. Det gör vi för att vi är övertygade om att ger man våra medarbetare ett större ansvar både vad det gäller på vilket sätt själva vårdarbetet bäst ska genomföras men även ett ekonomiskt ansvar som med naturlighet blir knutet till en bra personalpolitik, man ger helt enkelt både förtroende och ansvar ut till medarbetare på plats men bibehåller möjligheten till den kommunala tryggheten vilket innebär att kommunen fortfarande har möjlighet att ha full insyn i verksamheten till gagn för inte minst alla anhöriga som bor lite längre från orten mm.

 

Att den kommunala intraprenadformen där fokus ligger på att höja kvaliteten både för boende och personal till gagn för hela verksamheten, där beslut och ekonomiskt ansvar har flyttats ut till personal o ansvariga på plats att detta är en bra för att inte säga överlägsen driftsform bevisar väl bara det faktum att Nynäsgården/sundsgården blev utsedda till landets bästa äldreboende.

 

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta ställa krav på att allt arbete med förändringar och förbättringar inom äldreomsorgen sker utifrån brukarens perspektiv och inte tvärt om.

 

 

Tomas Kronståhl (s)                        Angelica Katsanidou (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-09 07:28