Företagarpolitik

Svar till Lars Holm

Ursäkta mitt sena svar. Tyvärr så hamnade detta i samma fack som annat svar på samma ämne och där jag ville invänta beslut i riksdagen.

Till att börja med så vill jag säga att jag för min del inte lagt någon värdering i vad som kommer först av näringsliv, fackföreningar och samhälle. För mig så är det ena en förutsättning för det andra och i min värld så behövs alla tre.

När det gäller de tre punkter som Lars Holm tagit upp så har jag följande kommentarer :
Socialdemokraterna har initierat ett arbete med mål att förenkla regelsystemen kring företag.
Det jobbet kommer vi att fortsätta med.

När det gäller spelreglerna på arbetsmarknaden så är jag för att det ska finnas sådana.
Hur de ska se ut överlämnar jag i första hand till arbetsmarknadens parter att komma överens om. Kommer det till lagstiftning så prövar jag gärna argumenten från de olika parterna.

Till sist arbetsgivarnas sjuklöneansvar: Det jag vill uppnå är en situation där människor ska vara friska. Blir någon sjuk så ska det finnas ett trygghetssystem som tar hand om dem. Det ska betalas solidariskt av oss alla och vara till för alla.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-08 06:10