Försämringen av sjukpenningen är orättvis !

Från årskiftet gäller nya regler för sjukpenningen. Regeringen har förändrat beräkningsgrunden för den inkomst som ligger till grund för sjukpenningen vilket medför en sänkning. Regeringen vill även att sjukpenningen ska minskas från 80 till 75 procent efter ett år. För exempelvis en butiksanställd som har en lön på 16 000 kr per månad skulle det enligt riksdagens utredningstjänst innebära en minskning på 1 100 kr per månad.  För exempelvis en byggnadsarbetare som har en månadslön på 25 000 kr så skulle det innebära en minskning med 1 680 kr per månad.

Vi socialdemokrater vill att sjukförsäkringen ska ge ett gott ekonomiskt skydd vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Sjukförsäkringen ska vara en standardförsäkring som innebär att man inte behöver gå från hus och hem bara för att man mist arbetsförmågan genom sjukdom eller en skada. Genom solidarisk finansiering bidrar sjukförsäkringen till ett gott ekonomiskt skydd för alla.

Jag anser att regeringen börjar i fel ände när de börjar med att försämra de långtidssjukas och förtidspensionerades villkor. Det är cyniskt att tro att arbetsförmågan hos sjuka och funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga tas bättre till vara genom försämrade trygghetsförsäkringar. Istället för att angripa orsakerna bakom sjukskrivningar, sätter regeringen ensidiga tidsgränser och sänker ersättningen för den som är sjuk. Den enskilde lämnas i sticket. Det nya året innebär inte några förändringar av regeringens politiska inriktning. Regeringen fortsätter att driva sin orättvisa politik där de sämst ställda i samhället får betala skattesänkningar för de bäst ställda. En politik som saknar stöd hos svenska folket enligt de opinionsundersökningar som görs. Gapet mellan regeringen och dess väljare är fortfarande stort.

Istället för regeringens systematiska jakt på långtidssjuka behövs stödjande insatser som bygger broar tillbaka i arbetslivet. Åtgärder som underlättar tidiga insatser och förhindrar att människor faller mellan stolarna.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot(s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-01 05:51