Fredrik Reinfeldt och Västervik

 

Fredrik Reinfeldt har vid ett flertal tillfällen under den senaste tiden uttalat sig om hur och vad man ska göra åt de varsel som har lagts och då med varslet inom Volvo som huvudpunkt.

 

Han har då uttalat sig om hur bra det har fungerat i Västervik med utgångspunkt efter Electrolux stängning av fabriken (2005)

 

Det som är riktigt och det tror vi att man gör i de flesta kommuner som drabbas av stora neddragningar är att man verkligen kraftsamlar och ser vad man kan göra. Man är ofta överens om att försöka bortse från partipolitiska synpunkter och jobba mot ett mål och det gjorde vi i Västervik.

 

Det som var den stora skillnaden när Electrolux lade ner verksamheten i Västervik var att då hade de som blev uppsagda A-kassa, och villkoren var betydligt bättre än vad de är i dag. I dag kommer många att stå utan A-kassa när man blir arbetslös.

En stor orsak till att det också gick bra var att det fanns betydligt bättre möjligheter att kunna finansiera sina studier tack vare att studiestödssystemet var mycket bättre då.  Detta var grunden för många att klara sig vidare till nya jobb och utan den tryggheten så hade det inte fungerat. Den tryggheten har den borgerliga regeringen kraftigt försämrat.

 

Något som också bidrog till att det gick relativt bra, var de investeringar som gjordes från staten med utbyggnaden av såväl fängelset som försäkringskassan.

Sedan har det varit mycket bra att det snabbt kom igång verksamhet i de ”gamla” Electrolux lokalerna. En stor bidragande faktor som underlättade, var att konjunkturen var positiv. 

Dessutom, så gick Electrolux in med långsiktigt stöd för att hjälpa tidigare anställda viket var helt avgörande för många.

Det är många såväl inom som utom kommunen som på olika sätt bidragit till att konsekvenserna efter nedläggningen inte blivit så dåliga som man kanske befarade.

 

Det Fredrik Reinfeldt ändå borde nämna är de försämringar som gjorts när det gäller A-kassan och studiestödsystemet, vilket gör att det inte går att jämföra 2005 mot 2008. När det gäller sysselsättningen och arbetslösheten i Västervik så är den fortfarande alldeles för hög och vi har en mycket hög ungdomsarbetslöshet.  Det är också så att alla som var tvingade att sluta på Electrolux inte har lyckats att få nya jobb.

 

Så det är fel att lyfta fram Västervik som något ideal eftersom förutsättningarna är helt annorlunda nu med den borgerliga regeringen.

 

 

Gunnar Jansson (s)                          Ingegerd Karlsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-22 07:12