Hur styr du kommunen kommunalrådet?

 

Hur fungerar egentligen styrningen, ledningen och demokratin i vår kommun? Vem har/tar idag ansvar för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?

Dessa frågor ställde jag till kommunalrådet Harald Hjalmarsson. Jag redovisade några exempel på bristande demokrati, ledning och styrning av vår kommun.

 

Kommunens kostverksamhet

En enig socialnämnd beslutade i december 2008 att säga upp gällande kostavtal till äldreomsorgen. Det fanns i huvudsak två skäl till detta beslut:

·          de kraftigt ökade kostnaderna för kostverksamheten som leverantören - tekniska nämnden - fattat beslut om och de höga priser för kostverksamheten som tekniska nämnden fakturerar socialförvaltningen, utan att kunna redovisa underbyggda ekonomiska kalkyler

·          en vilja från ett flertal enheter inom äldreomsorgen att själva kunna ta ansvar för kosthållning och matlagning  

 

För att kunna fatta ett underbyggt beslut och för att få fram ekonomiska kalkyler kring kostfrågan, har socialnämnden ställt sina förhoppningar till den av kommun-fullmäktige beslutade kostutredningen.  Nu är enligt kommunalrådet Harald Hjalmarsson, förhoppningen att resultatet av kostutredningen kan användas som underlag under våren. Tillåt mig tvivla.  

 

Vid Tekniska nämndens sammanträde i januari 2009 redovisades att socialförvalt-ningen sagt upp samtliga kostavtal. Tekniska nämnden konstaterar att ”detta skall tydligen ses som en protest mot kraftigt ökade priser… En analys av detta pågår och tills den analysen har redovisats kommer inget mer att ske i frågan”.

 

Medan Tekniska nämnden funderar på vad som egentligen händer i kommunen, så planerar fler att säga upp sina kostavtal. Vad mer ska behöva hända Harald Hjalmarsson, för att du och dina vise män skall agera och se till att ett underlag kommer fram, så att ett beslut kan fattas om kommunens kostverksamhet.

 

Om alternativet för äldreomsorgen/särskilt boende är att betala 103 kronor per serverad portion mat, mot att de själva på enheten ska kunna få laga maten, ges möjlighet att baka eget bröd, få tillbaka lukterna och känslan för lagad mat och nybakat bröd på enheten, göra egna inköp av lokala råvaror istället för alltför många halvfabrikat, då tror jag att valet är ganska enkelt.

 

Men så länge kommunledningen inte kan presentera en kostutredning med ekonomiska beräkningar som jämför storköket med egen lagad mat på enheten, så kan socialnämnden inte fatta ett sådant beslut.

 

Kommunens budget/ekonomi 2009

Vår kommun står inför mycket stora ekonomiska problem under de närmaste åren. Kring detta finns ingen anledning att raljera. Bara att vara bekymrad. Min kritik handlade om det orimliga i att trots kunskap och vetskap om att skatteintäkterna skulle fortsätta att minska betydligt, så vidtogs inga åtgärder från kommunledningens sida.

 

Konsekvensen av detta ickebeslut/brist på agerande blir att våra kommuninvånare kommer att ställas inför stora ekonomiska påfrestningar under 2009  och några år framåt.  Det hade varit bättre att dra i handbromsen före årsskiftet än att som vi nu kommer att få uppleva, behöva dra i nödbromsen.

 

En upplysning till kommunalrådet: I samtliga alternativa socialdemokratiska förslag till majoritetens budgetförslag de senaste åren har det funnits besparingsförslag. I det budgetalternativ som presenterades inför kontrollstationsbeslutet vid fullmäktige i november 2008 fanns besparingsförslag på 22 miljoner för 2009 och 33 miljoner för 2010. Förslag som majoriteten i all sin ödmjukhet som vanligt avslog rakt av.  

 

Demokratin

”Vad det handlar om är att frågorna blivit för många och komplexa”, skriver Harald Hjalmarsson i sitt svar. Slutsatsen verkar vara att denna problematik löses bäst genom att de tre vise männen (Hjalmarsson, Hugosson och Kronståhl) tillsammans med kommundirektören skall vara med ”och ha fingrarna i syltburken” i alla frågor. I stort som i smått.

 

Enligt min mening är detta fel väg att gå. Det som saknas i vår kommun är en fungerande uppföljning och samordning av de fullmäktige och kommunstyrelsebeslut som fattas. Men det som allra främst saknas är en fungerande samverkan mellan kommunens olika nämnder och styrelser. Om denna samverkan fungerade i vår kommun skulle besluten bli bättre, våra samlade resurser tas tillvara på ett bättre sätt och pengar skulle sparas.   

 

Om presidiedemokratin skall fortsätta att härja i vår kommun, borde det vara rimligt att protokollen från dessa överläggningar, i likhet med fullmäktige- och kommunstyrelseprotokollen görs offentliga och tillgängliga för invånarna i vår kommun.

 

Christer Selö (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-31 19:06