Inflytande i statliga bolag

Nils Ronquist har i en insändare i Östran/Nyheterna kommenterat att jag har synpunkter på utförsäljningen av statliga bolag. Han tycker att det är tveksamt om medborgarna äger dessa företag. Han tycker att det i så fall bör följa med ett reellt ägande och jämför med att ha aktier i ett privatägt bolag och hur man som aktieägare kan påverka dessa.

Det är ett faktum att alla medborgare i Sverige tillsammans äger allt som finns i statens ägo oavsett om det är bolag eller annan egendom. Vad dessa företag ska göra och hur de sköts har alla möjlighet att ha synpunkter på genom att använda sin möjlighet att rösta i allmänna val och framföra synpunkter till sina valda ombud (politiker).

Jag håller med om att som enskild individ kan man inte påverka de statliga företagen genom att kunna sälja ut sin ägarandel om man inte tycker om hur företagen sköts. Så är det även med övriga verksamheter som sker med gemensamma medel. Det är det som bestäms i de allmänna valen. Vi får alla vara med och betala och ta ansvar gemensamt för många verksamheter som bedrivs i offentlig regi.

Vi har på det sättet byggt upp ett solidariskt samhälle. Låt inte alliansen sälja ut det vi äger tillsammans till privata intressen. De intressena går inte att påverka i allmänna val. De har bara ett mål.

Det målet heter lönsamhet och har inget med solidaritet att göra.

Krister Örnfjäder
Socialdemokratisk riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2007-07-18 08:12