Jobb, utbildning och praktik till unga

 

 

 

Ungas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden blir större när arbetslösheten ökar.
Alla goda krafter i samhället måste därför mobiliseras. Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation är en nyckel för att klara framtidens utmaningar. Unga måste få chansen så att de kan växa och bidra med sin fulla potential. Därför föreslår vi socialdemokrater ett program i fem punkter för att minska ungdomsarbetslösheten:

Vi vill införa en ”Jobbstart för unga” som ger arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år möjlighet till jobb, utbildning och praktik. Denna ska ersätta regeringens ”Jobbgaranti för unga”.
Många unga som saknar arbete har inte fullständig gymnasieexamen. Under 2010 och 2011 när det kommer att vara tufft att på arbetsmarknaden är det betydligt bättre att dessa unga passar på att läsa in en gymnasieexamen, än att de går passivt arbetslösa. Arbetsförmedlingen beräknar att totalt 120 000 unga kommer ut på arbetsmarknaden mellan 2009 och 2012 utan slutbetyg från gymnasiet. Behovet av extraordinära insatser är därför stort.
För att pressa tillbaka den ökande långtidsarbetslösheten måste Arbetsförmedlingen ha tillräckliga resurser att erbjuda. Utöver Ungdomslyftet föreslår vi därför mer pengar till jobbutbildning, lärlingsplatser, Förstajobbet-avdrag och bättre stöd till unga med funktionshinder.
De ökande ungdomskullarna och den höga ungdomsarbetslösheten ställer krav på fler platser i både KY och högskola. Vi menar att antalet utbildningsplatser på högskolan behöver byggas ut mer långsiktigt. Därför föreslår vi fler högskoleplatser än regeringen. För att höja kvaliteten i högskoleutbildningarna föreslår vi också 400 miljoner kronor i ett extra anslag för höjd kvalitet i högskolan. Medlen ska främst gå till att höja kvaliteten i grundutbildningen inom samhällsvetenskap och humaniora.
För att få jobb behöver ungdomar utbilda sig i sådant som arbetsgivarna efterfrågar. Dessutom behöver de erfarenheter från och kontakter med arbetslivet. Vi ser stora behov av att långsiktigt och brett förbättra kontakterna mellan utbildning och yrkesliv både i gymnasieskolan, komvux och på högskolan.

Ungdomar har drabbats mycket hårdare av svårigheterna på arbetsmarknaden än medelålders och äldre. Nu är vi mitt uppe i en ny svår ekonomisk kris med negativa effekter på arbetsmarknaden. Ungdomar ska inte återigen få bära de tyngsta bördorna.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-03 12:34