KOMMUNAL SKATTEHÖJNING?

Den borgerliga fyrklövern har i sin ambition att återinföra ett tydligt klassamhälle kommit en bra bit på vägen. Genom systematiska försämringar i våra trygghetsförsäkringar såsom arbetslöshetskassa samt sjukförsäkring har man lyckats skapa ett utanförskap som vi inte tidigare skådat i modern tid.

Moderaterna har med Socialdemokratiska budskap som arbete åt alla och det nya arbetarpartiet lyckats med bedriften att med floskler dölja den fullt traditionella högerpolitik som man med full kraft nu genomför i hela landet.

Man har sänkt skatten för de välbeställda, tydligaste exemplen är naturligtvis borttagandet av förmögenhetsskatt samt den enorma sänkningen av fastighetsskatten för de välbeställda med riktigt exklusiva villor. I vårat län är det inte 15% av villa ägarna som fått sänkt fastighetsskatt dom allra flesta vanliga medborgare har fått en höjning för att betala sänkningen för de välbeställda.

Med löften om att bryta utanförskapet för de sjuka och arbetslösa i vårt land har man i olika steg systematiskt sänkt ersättningar samt försämrat villkoren i någon form av hopp och tro om att ju eländigare villkor vi skapar för de redan sjuka och arbetslösa desto fortare blir man frisk respektive hittar ett arbete. Denna cyniska och nedvärderande tro på människor som redan idag har det svårt skapar ett samhälle som i allt större utsträckning påminner om forna tiders klassamhälle.

 

Kommunalskatten

 

Att i en situation där redan utsatta människor har blivit tydligt drabbade av ekonomiska försämringar, samt där välbeställda fått ett flertal skattesänkningar och flera nya avdragsmöjligheter som exempelvis för städning och annat i det privata hemmet som knappast kan nyttjas av människor med låga inkomster. Att i en situation där skattesystemet upplevs som allt mer orättvist inte minst med tanke på pensionärernas situation att behöva betala mer i skatt som pensionär än som förvärvsarbetare upplevs naturligtvis och fullt förståligt som rent kränkande. Att i en situation där regeringen och staten borde ta på sig ett betydligt större ansvar för att säkra välfärden genom ökade satsningar till kommuner och landsting om intresset för en gemensam välfärd verkligen fanns. Att i ett sådant här läge där en borgerlig kommunledning inte förstår allvaret i kommunens ekonomi. Att då från vår sida föreslå en kommunal skattehöjning är inte rimligt.

Vi Socialdemokrater är beredda att tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet säkerställa välfärden genom ökade satsningar till kommuner och landsting, vi är beredda att öka skattetrycket men inte nödvändigtvis den kommunala skatten som tyvärr leder till ökade klyftor och drabbar de ekonomiskt svaga grupperna mest.

 

 

Tomas Kronståhl (S)  

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-09 08:54