Konsten att stjäla begrepp

Moderaterna har satt i system att stjäla gamla hederliga Socialdemokratiska begrepp. Först stal man begreppet arbetarparti, nu senast även begreppet att göra pengar dryga. Det är dock  mycket viktigt att man noterar den oerhörda skillnad som finns i värderingarna bakom dessa begrepp. I Moderaternas arbetarparti har man gjort sig till talesmän och beskyddare av den arbetande befolkningen, det är visserligen ett mycket märkligt tillvägagångssätt där man systematiskt föreslår och genomför försämringar som drabbar just arbetarnas trygghet och säkerhet. I Socialdemokratins arbetare parti ställer vi inte stora grupper utanför gemenskapen och möjligheten till ett bra liv. Den borgerliga politiken visar nu sitt rätta jag och slår brutalt hårt mot långtidsarbetslösa, pensionärer ,sjuka och även nyblivna föräldrar är förlorare.
 
Att handskas med skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt är en självklarhet. Men att göra pengarna drygare på bekostnad av sämre kvallitet inom barnomsorg skola och äldrevård är något som socialdemokratin aldrig kommer att ställa upp på.
Tvärtom tror vi att invånarna i Västerviks kommun solidariskt ställer upp på ett samhälle där vi med gemensamma krafter tar hand om våra medmänniskor som har det besvärligt, och där vi med gemensamma medel bygger upp en bra tillvaro för våra äldre, samt ger våra barn de bästa förutsättningar till ett gott liv. Detta är vad vi är skyldiga att klara ut, och för att klara det krävs en justering av skattenivån.

Den borgerliga politiken på riksplanet går i viss mån igen på det lokala planet. På riksplanet planeras nu för omfattande utförsäljningar av våra gemensamma välmående bolag som varje år genererar goda vinster till statskassan. Harald Hjalmarsson har en stark önskan om att privatisera den kommunala verksamheten så långt det är möjligt, bekymret Harald har är att det kostar våra skattebetalare mera att privatisera än att driva i kommunal verksamhet.
Det finns en stor övertro på att allt blir bättre i privat regi. Vi Socialdemokrater tror för vår del att ger vi personalen möjligheterna förutsättningarna och friheten att utveckla verksamheterna i större utsträckning kan det bli både billigare och bättre än de privata alternativen.

Slutligen vill jag bara konstatera att ska begreppen trygghet, jämlikhet och välfärd gälla alla, kan inte en politik föras vars enda syfte är att stärka de redan starkas ställning.

Tomas Kronståhl ( S )

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 16:57