Låga inkomster = omyndig

Vuxna är myndiga att välja själva är överskriften på Cecilia Magnussons (m) insändare i Västerviks-Tidningen. Hon försvarar borttagandet av de fria entréerna till våra statliga museer
Med att: ”vi moderater tycker inte att politiker ska styra vuxna människors kulturkonsumtion med deras egna skattepengar.”

Jaså ? Då kan vi förvänta oss att man från den moderatledda alliansregeringen kommer att fortsätta med minskningen av anslagen till kulturen på många områden som staten idag subventionerar! Tack för det beskedet.

”Vi vill sänka skatterna så att människor själva får större utrymme att själva välja vad de ska spendera sina pengar på”, fortsätter Cecilia Magnusson (m).

Det innebär att var och en utifrån sina inkomster ska i varje läge betala sina egna kostnader.
Alla vet vi ju att det är de som har de största inkomsterna och förmögenheterna som fått de största sänkningarna på skatten av den moderatledda alliansregeringen.

Det innebär att de som har höga inkomster blir myndiga att avgöra vad de kan ha råd att göra men att de som har låga inkomster blir omyndiga då deras pengar inte kommer att räcka till.

Vad vi ser är traditionell moderat politik där man ger till dem som redan har.

Nu ser vi början på de negativa effekterna inom kulturpolitiken och det kommer tydligen mer.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-07-24 07:24