MINST 50 färre vuxna i skolan !

 

Det är intressant att konstatera att det tar mycket lång tid för Västerviks-Tidningen att förstå vad borgarnas besparingar i kommunen leder till. Vi Socialdemokrater försökte vid flera tillfällen under våren och hösten 2007redovisa att så kraftiga besparingar kommer att leda till kvalitetssänkningar, vilket är en naturlig följd av att det blir allt färre vuxna i exempelvis skolmiljön.

En av de absolut viktigaste anledningarna till att vi föreslog en skattejustering var att vi såg det omöjligt att klara så kraftiga besparingar både inom Barn o utbildning samt Socialnämnden. Nu säger Mats Hugosson (ordförande i Barn och utbildningsnämnden, BUN) att Socialdemokraternas 50 öring inte skulle ha löst problemet. Han säger vidare att målsättningen är att klara mer med mindre slut citat. Det ska onekligen bli mycket spännande att följa Hugossons utveckling inom skolområdet. Han verkar närmast upprymd över det faktum att nämnden kommer att få säga upp minst femtio anställda lärare. Det handlar om kvallite inte om kvantitet konstaterar Hugosson vidare.

Jag vet inte vem Hugosson försöker att lura med sitt mycket märkliga resonemang. Min övertygelse är att skulle vi fått möjlighet att lindra besparningarna inom BUN skulle vi kunnat behålla betydligt fler vuxna i skolmiljön. Då är i alla fall jag alldeles övertygad om att det funnits betydligt större förutsättningar till bibehållen kvallite i skolorna både i staden och på landsbygden.

Tomas Kronståhl (S)

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-01 06:18