Med solidaritet bygger vi ett samhälle för alla

Det är inte alldeles lätt att besvara en debattartikel som den som Torbjörn Nibelius hade införd i VT den 2 augusti. Nibelius säger att han breddar debatten något när han tar upp sjukförsäkringssystemet, skattesystemet, arbetsmarknadssystemet, utbildningssystemet med svepande formuleringar. För att kunna svara på dessa stora verksamhetsområden så skulle jag behöva mycket mer utrymme än vad redaktionen anser sig ha plats för när de ber oss hålla oss så kort som möjligt i sina uppmaningar på insändarsidan.

Torbjörn Nibelius inleder med att slå ner på mitt försvar för den mycket demokratiska reformen med fria entréer till våra museer. Men sedan följer en tämligen lång drapa där trots allt en del konkreta frågor kan skönjas. Jag ska göra mitt bästa för att besvara dessa.

Den socialdemokratiska politiken när det gäller företagsamhet kan inte vara någon särskilt väl bevarad hemlighet för så värst många fler än Torbjörn Nibelius. Vi hade i Thomas Östros en synnerligen driftig näringsminister och den förra regeringen genomförde en rad förbättringar och regelförenklingar för Sveriges företagare.

Vi satsade dessutom stort på utbildning, såväl när det gäller fler högskoleplatser som till exempel kvalificerad yrkesutbildning. Detta eftersom vi vill att Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. När Sverige styrdes av en socialdemokratisk regering från 1994 så fick vi använda de första sex åren till att arbeta de ekonomiska problem som vi övertog från den borgerliga regeringen. Det var först 2003 som Sverige efter detta svåra arbete kom in i den blomstrade ekonomin som nu den borgerliga regeringen kan skörda frukterna av.

Vad gäller den satsning på arbetslinjen som den borgerliga regeringen gick till val på så innehöll den bland annat ett löfte om att det skulle bli billigare att anställa människor. Men i stället för en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften fick de minsta företagen en kraftig höjning. För företagare med två-tre anställda handlar det om en höjning av arbetsgivaravgiften med 37 000 kronor om året. Inte var väl det vad borgerligt sinnade väljare hade väntat sig?

Tyvärr finns det fler exempel på försämringar av företagsklimatet sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Man har nästan halverat anslagen till export- och investeringsfrämjande åtgärder. Man har avslutat satsningen Forska&Väx, som var särskilt riktad till små och medelstora företag, så att även de skulle kunna få del av forskning och utveckling. Så hade inte vi socialdemokrater gjort om vi suttit kvar i regeringsställning, eftersom vi inte kan se hur det skulle kunna leda till fler företag och nya jobb.

Hur säkras välfärden mot en hungrig omvärld, är en av de frågor som Torbjörn Nibelius ställer. Här tycker jag nog att exemplet med den framgångsrika svenska modellen i stort sett besvarar frågan i sig själv. Vi socialdemokrater har aldrig gett upp vår grundsyn när det gäller alla människors lika värde, att alla ska med och ingen ska lämnas utanför. Där är vår modell med stabila parter på arbetsmarknaden ett bra exempel. Kollektivavtal ger trygghet, kontinuitet och tydliga spelregler för alla. Det gäller att skapa långsiktig trygghet för människor, därför kan vi aldrig ställa upp på en politik där sjuka och arbetslösa får betala notan för att ägare av dyra fastigheter i storstadsområdena ska slippa fastighetsskatt.

Solidaritet, trygghet för alla genom att vi tillsammans bygger ett samhälle där var och en bidrar efter förmåga. Det sammanfattar en del av de lösningar vi socialdemokrater har för framtidens utmaningar. Vår politik har varit en grundsten i byggandet av det moderna Sverige, så pass att moderaterna såg sig nödsakade att försöka kopiera den i vissa stycken och verka så lika oss som möjligt. Men det finns bara ett original, ett verkligt arbetarparti.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-08-06 15:49