Neddragningen inom skolan

Under senaste veckorna så har jag fått en mängd telefonsamtal, brev, vykort samt mail, som handlar om de minskade anslag som skolan fått i kommunens budget och därmed de besparingar som kommer att behövas genomföras under närmaste åren.
Det är föräldrar, elever och lärare m.fl. som har hört av sig och alla tycker att det är helt fel att göra stora besparingar inom skolans område. Detta sett ur perspektivet att skolan inte klarar det uppdrag som man har idag att alla barn och ungdomar ska få stöd så man klarar sin skolgång på ett godkänt sätt.

Av en del samtal och brev m.m. så låter det som om vi Socialdemokrater fortfarande hade makten men så är det ju inte. Vi har ju i Västervik sedan 5 år tillbaka en Borglig majoritet och det är med utgångspunkt av deras budget som medel fördelas till kommunens olika verksamheter och det är ju det vi ser resultatet av nu.

Med Socialdemokraternas förslag till budget så hade det funnits ca: 30 miljoner mer till kommunens verksamheter och av dessa drygt 15 miljoner mer till skolan. Tyvärr så fick vi inte majoritet för våra förslag. Vi från (S) kommer på olika sätt att försöka lägga förslag för att det ska avsättas mer medel till skolan än vad som finns idag. Vi tror inte heller att det går att spara så mycket i skolan som förslaget nu är utan att det kommer att bli negativa konsekvenser. Jag har stor respekt för den oro de som jobbar i skolan ger utryck för när det gäller att kraven att alla elever ska få det stöd som de behöver, samtidigt som det blir färre som jobbar i skolan.

Alla är välkomna att diskutera skolfrågor med oss Socialdemokrater och även kritisera oss för att vi inte gjort tillräckligt, men kritiken just nu bör den borgliga majoriteten framförallt ha.


Gunnar Jansson (S)
2:dre vice ordf. BUN

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-07 21:41