Nya jobb är viktigast

NYA JOBB ÄR VIKTIGAST !

Vi Socialdemokrater har som uppgift att i kommunen försöka driva en politik så att dom människor och grupper i vår kommun som har det svårast aldrig blir bortglömda. Det kan vara bland annat i frågor som rör de äldres möjlighet till bra och nära sjukvård, eller möjligheten till ett bra mål mat varje dag till rimlig kostnad. Det kan också komma att vara oerhört viktigt att vi på olika sätt försöker att påverka möjligheterna till olika kommunala lösningar för dom långtidsarbetslösa grupperna både ungdomar och äldre som kommer att drabbas hårt av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen, men även dom ekonomiska försämringarna i möjligheterna för arbetsförmedling och andra aktörer som har till uppgift att ordna utbildning och annat för att underlätta återkomsten till ett riktigt arbete.

Den ökning vi nu ser av arbeten på arbetsmarknaden har ingen som helst koppling till den nu sittande borgerliga majoriteten, utan är ett resultat av den högkonjuktur som Sverige befunnit sig i under de senaste tre fyra åren. Den nya borgerliga regeringens förslag till nya arbetsskapande åtgärder har hitintills endast riktat in sig mot att försämra tillvaron för dom grupper som redan idag har det svårast nämligen långtidsarbetslösa samt sjukpensionärer, hur det kan skapa nya arbetstillfällen är för mig mycket svårt att förstå.

När det gäller tillskapandet av nya arbetstillfällen och arbetsplatser i våran kommun ser det trots allt ganska ljust ut, det råder i kommunen en stark samsyn när det gäller vikten av att på olika sätt stimulera både befintliga men även nytillkommande företag/företagare som kan tänka sig att flytta hit verksamheter eller expandera sin verksamhet som kan leda till nya arbetstillfällen. Jag tror att det är av stor vikt att vi alla politiker och partier i kommunen aktivt verkar för att på olika sätt och på alla arenor framställa det positiva med vår kommun.

När det gäller Holiday Clubs etablering i Västervik är det utan tvekan ett av dom största projekten på mycket lång tid, som kan komma att innebära en mängd stora fördelar för vår kommun. Går det som vi alla önskar handlar det om mellan 200 och 250 nya arbetstillfällen varav dom allra flesta är riktade till ungdomar, vilket vore rena vinstlotten för en kommun som brottas med mycket hög ungdomsarbetslöshet. Denna satsning i Västerviks kommun kommer att gynna Besöksnäringen och andra näringar som är beroende av turister och besökare på året runt basis. Etableringen av Holiday club i Västervik kommer att ge stora expansionsmöjligheter för näringen, vilket i sin tur leder till nya arbetstillfällen. För oss Socialdemokrater är det av mycket stor vikt att aktivt arbeta för att denna möjlighet ska bli verklighet i vår kommun.


Tomas Kronståhl
2 vice ordf, kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-20 10:41