Nystartsjobb är ojämlika


Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Regeringens nystartsjobb ger inte kvinnor samma möjligheter som män eftersom en stor majoritet av nystartsjobben tillfaller endast männen. I Kalmar län fick 1609 arbetslösa kvinnor dela på 92 nystartsjobb medan 1526 arbetslösa män fick dela på 230 nystartsjobb. Regeringens politik är inte könsneutral vilket jag anser att den borde vara. Det är ett krav att regeringen ser till att både män och kvinnor ska ha samma möjligheter i arbetslivet.

Regeringens politik förstärker ojämlikheterna mellan män och kvinnor. Ett jämställt Sverige förutsätter en jämställd arbetsmarknad. Regeringen tycks nu ha insett sitt misstag och föreslår att nystartsjobben även ska kunna gälla inom offentliga sektorn. Det bidrar förhoppningsvis till att fler kvinnor får möjlighet att ta del av nystartsjobben men jag tycker att det är märkligt att inte privata sektorn kan anställa fler kvinnor. Vi har i dag en arbetsmarknad som är starkt könsmässigt uppdelad. Kvinnor som arbetar deltid eller går på olika vikariat har en mycket osäker ställning på arbetsmarknaden vilken bidrar till att kvinnor stannar hemma längre perioder med barnen. Saknar man en fast anställning är risken större att man tappar kontakten med arbetsmarknaden, vilket i sin tur bidrar till att det blir allt svårare att komma tillbaka.

För arbetsgivarna är det fördelaktigt med deltidsarbete och uppdelade arbetsdagar eftersom det ger arbetsgivaren möjlighet att kunna pussla med arbetscheman för att möta de arbetstoppar som finns. Märkligt nog tycks inte mansdominderade branscher ha samma problem att lägga arbetscheman som de kvinnodominerade arbetsplatserna. Varför arbetade inte moderaterna vidare med vårt förslag om att införa rätt till heltid? Ett förslag som hade stärkt jämställdheten.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot(s)
Västervik

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-08 06:08