Oklarheter om Mejeriet.

Svar på insändare i VT från Harald Hjalmarsson om Mejeriet.

Oklarheter om Mejeriet.

Hade Västerviks kommun haft bra ekonomi skulle vi inte behöva dra ner på omsorgerna om våra äldre, göra barngrupperna större i förskolan och skolan, minska antalet lärare mm.
Hade majoriteten under högkonjunkturen, som varit, byggt upp en ekonomisk reserv (= god ekonomisk hushållning) hade situationen varit annorlunda och bättre.
Under fullmäktigedebatten om det så kallade ungdomshuset Mejeriet ställdes frågor från Socialdemokraterna, som ingen från majoriteten ville/kunde besvara:

1.  Varför togs inget alternativt utredningsförslag om placering av musik- och kulturskolan fram som jämförelse?
2.  Varför gick inte frågan om ungdomshuset på bred remiss till föreningslivet i hela kommunen?
3.  Varför finns ingen precisering av de investeringskostnader, som kommunen skall stå för i huset?
4.  Varför finns ingen uppskattning av kostanden för indexuppräkningen av hyran under kontraktstiden?
5.  Kommer kommunen att betala hyran för de organisationer, som får lokaler i huset? (till exempel redan idag betalar kommunen för musiken i Järnetfastigheten)
6.  Är räddningstjänsten i kommunen nöjd med de säkerhetslösningar, som presenterats för Mejerihuset?

Till sist en rättelse. I tidigare insändare har hyrestiden i Mejeriet angivits till 15 år. Stämmer inte, det blir 18 år!

 

Gert Wollinger (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-06 14:40