Om att kasta pengar i sjön.

Vid kommunfullmäktigemötet i förra veckan besvarade Harald Hjalmarsson en interpellation från socialdemokraterna. Det handlade om en avhandling från Stockholms universitet, som visade på att marknadsföringskampanjer för att locka inflyttare i stort sett är bortkastade pengar.
Avhandlingen är uppdelad i tre avdelningar. Den första visar att marknadsföringsinsatserna ökat markant under senaste åren. Här har tex. Västervik satsat över 8 miljoner kronor sedan 2002. Analyser har gjorts av forskarna och resultaten visar att dessa kampanjer inte haft någon mätbar effekt!

Den andra delen av studien har undersökt om reklamkampanjer från småkommuner riktade till Stockholmsregionen fått något genomslag på flyttströmmarna. Inga positiva effekter kunde konstateras med sådana satsningar heller.

I den tredje delen av studien undersöks om platser med en framgångsrik turismindustri även är framgångsrika när det gäller att locka inflyttare. Denna sistnämnda artikel går det inte att dra några säkra slutsatser av utan mer forskning behövs för att se om det stämmer.
Slutsats: avhandlingens två första delar visar tydligt på att Västerviks kommun i onödan ”slängt miljontals kronor i sjön.”

I sitt svar kommenterar Harald Hjalmarsson endast den tredje delen av undersökningen dvs. den som måste stödjas av mer forskning innan några slutsatser kan dras. Han gör också en grov feltolkning av fakta då han säger att: ”Satsningar på turism gynnar också inflyttningen, vilket bekräftas av den forskningsrapport som interpellanterna hänvisar till.”

Har kommunalrådet läst men inte förstått förlåter vi honom. Men har han medvetet förvanskat och utelämnat fakta i sitt svar är det värre. Då kommer förmodligen ingen förändring av marknadsföringen att ske och ytterligare miljoner att slösas bort!

Gert Wollinger (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-11 17:13