Om ”vårdnadsbidrag”

Jag har läst Kristdemokraternas program, där det står: ”varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra, för att utvecklas”. Det ställer jag också upp på.

 

Men, hur tänker man, när man tycker, att barn ska vara hemma, med en förälder med 3000:- i vårdnadsbidrag, att leva på? Det blir flera grundfel i mitt sätt att se det.

-Dels får inte barnet gemenskap med andra barn och vuxna, vilket man får på en förskola eller i ett familjedaghem.

-Dels kan ingen människa idag överleva på en inkomst med 3000:-

 

Jag har läst mig till, att vårdnadsbidrag, får man även om man arbetar men har ordnat barnomsorg på ”annat sätt”. Vilket eller vilka sätt kan man tänka sig? ”Svart” dagmamma eller mormor eller vaddå?

 

Vad händer med de familjer, där det bara finns en närvarande förälder? Det betyder, att den så kallade valfriheten, med att en förälder är hemma, inskränker sig till de familjer, där en av föräldrarna har en hög lön.

 

Den valfriheten finns redan idag. Skillnaden med vårdnadsbidraget är, att samhället ger bort pengar till redan välbeställda. Bidrag – det har man ju sagt i andra sammanhang, att man inte ska ha. Jo, vårdnadsbidrag det går bra.

 

I Kd:s program står också: ”vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda”. Hur stämmer det med vårdnadsbidragstanken?

 

Har Västervik förresten råd? Finanserna är ju som bekant inte så bra, om man uttrycker sig vänligt.

 

Jag har tagit fram kd i detta inlägg beroende på, att jag tror (inte säker) att det är de som är mest pådrivande i denna fråga.

 

Ingegerd Karlsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-04 08:14