RÄDDA DALSGÅRDEN I GUNNEBO!

 

Hela Västerviks kommun måste få leva och utvecklas. Bland dom viktigaste uppgifter en kommun kan ansvara för är äldreomsorgen. Därför blev vi bestörta över att den borgerliga gruppen, med moderaterna i spetsen, nu vill lägga ner det särskilda boendet vid Dalsgården i Gunnebo.

Tydligen finns det viss tveksamhet bland de borgerliga, men partipiskan tycks som vanligt ha tagits fram i gruppen och ingen har vågat rösta emot.

 

Vad vi socialdemokrater tycker har från början varit glasklart. Vi kan inte tänka oss att ställa Gunnebo utan särskilt boende för äldre. Detta skulle utarma samhället, försämra tryggheten och motverka inflyttning. Gunnebo har som samhälle haft ett antal tuffa år där den ena servicen efter den andra dragits bort från orten. Istället för att vara den ort i kommunen som har förutsättningar att vara en attraktiv bostadsort med ett fantastiskt läge med närheten till både havet och centralorten har Gunnebos öde varit det motsatta.

Inom Socialdemokratin har vi konstaterat att ska Västerviks kommun ha en trovärdig och långsiktig tillväxt både vad det gäller inflyttning och företagande är det helt avgörande att fler orter i kommunen ges möjlighet till en positiv utveckling, Inte tvärt om.

 

Därför uppmanar vi majoriteten i Västervik: Ta tillbaka planerna på att lägga ner platserna på Dalsgården! Försök istället att hitta en lösning, där vi både behåller ett särskilt boende i Gunnebo och samtidigt utvecklar lösningar för äldre också i andra delar av kommunen. Använd er av samtal istället för att maktfullkomligt genomföra besluten.

 

Socialdemokraterna är öppna för lösningar, bara de inte drabbar orterna utanför centralorten negativt. De borgerligas agerande motverkar detta i och med sitt förslag om nerläggning av äldreboendet i Gunnebo. Oro skapas också i många familjer genom att lägga ett sådant ogenomtänkt förslag. Ert agerande motverkar tyvärr de krafter, som vill arbeta för att utveckla lokalsamhället och skapa framtidstro.

 

Till sist, låt förnuftet segra och dra tillbaka beslutet där M, C, FP, KD och VDM vill lägga ner Dalsgården i Gunnebo.

 

Tomas Kronståhl (S)              Angelica Katsanidou (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-15 12:54