Regeringen rear ut de statliga företagen

Regeringens utförsäljningar går mycket snabbt fram och de har inte ens tagit sig tid att reda ut vilka konsekvenser utförsäljningarna kan få för statskassan, för det fasta telenätet, bredbandsutbyggnaden eller konkurrensen på bolånemarknaden. Detta är ett mycket ansvarslöst sätt att hantera stora gemensamma tillgångar och det är därför inte konstigt att Riksrevisionen också dömt ut regeringens utförsäljningsförslag som grundlagsvidrigt. Konstigt är däremot att detta totala underkännande av regeringens arbete kunnat gå de borgerliga riksdagsledamöterna helt förbi.

Istället för att kräva in bättre beslutsunderlag har de borgerliga hårdnackat hävdat att utförsäljningarna kommer att ge mer pengar till välfärden. Men det är ett mycket märkligt resonemang. När företagen säljs ut är det rimligen också slut på utdelningarna till statskassan och en hög kontinuerlig avkastning har bytts mot en engångssumma.

Tillsammans delar de sex företagen högst upp på regeringens utförsäljningslista bara i år ut närmare 16 miljarder kronor till statskassan. Det är dubbelt så hög avkastning som om företagen istället sålts för att betala av på statsskulden, vilket regeringen nu vill göra. Företagen är dessutom välskötta och har genom en rejäl värdeutveckling blivit allt större tillgångar för svenska folket.

När det gäller utförsäljningen av bland annat TeliaSonera står dock betydligt mer än pengar på spel. TeliaSonera äger nämligen accessnätet, det vill säga bredbandsfibrer och telefonkablar över hela landet. TeliaSonera är därmed det enda företag som kan erbjuda en rikstäckande infrastruktur. Vem som i fortsättningen ska äga accessnätet är därför av mycket stor betydelse, inte minst av konkurrenshänsyn. Samtidigt krymper utrymmet för en fullgod lösning för varje procent av TeliaSonera som regeringen säljer ut.

Även utförsäljningen av det statliga bolåneföretaget SBAB kan få stora konsekvenser. Den prispress på boräntorna som SBAB tvingat fram riskerar att upphöra i och med att företaget säljs ut.

Trots att mycket stora gemensamma tillgångar nu står på spel och trots upprepade påstötningar från oss socialdemokrater har regeringen inte presenterat några som helst rationella eller ekonomiska argument till stöd för sina utförsäljningar. Därmed blir det också mycket tydligt att utförsäljningarna helt och hållet genomförs av ideologiska skäl. Det kommer tyvärr att stå svenska skattebetalare mycket dyrt.

Thomas Östros, vice ordförande (s), näringsutskottet
Krister Örnfjäder, ledamot (s) näringsutskottet

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-27 11:18