Socialdemokratisk BOSTADSPOLITIK

ALLA SKA GES FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LEVA I GODA BOSTÄDER TILL RIMLIGA KOSTNADER OCH I EN STIMULERANDE OCH TRYGG MILJÖ INOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA RAMAR

 

Vi socialdemokrater ser boendet som en del av den generella välfärden, där allmännyttiga bostadsföretag är ett viktigt instrument. Därför måste osäkerheten runt ”allmännyttans” framtid undanröjas.

 

Samhället måste ta ett ansvar för att trygga bostadsförsörjningen, därför att vi vill ha ett samhälle där alla människor, inte bara de med goda inkomster, ges möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö.

 

Hur ska då detta bli verklighet?

Det finns en del i ”verktygslådan” man kan använda sig av:

 • Blandade upplåtelseformer i alla bostadområden
 • I detaljplanearbete föreskriva en viss upplåtelseform
 • Förtydliga kommunens ansvar avseende bostadsförsörjningen
 • Långsiktigt förbättra de ekonomiska förutsättningarna för hyresrätten, som idag är dubbelbeskattad
 • Sänka, för att på sikt ta bort fastighetsskatten på hyreshus
 • Begränsat investeringsbidrag (från Staten) för att bygga billiga bostäder till debutanterna på bostadsmarknaden
 • Se över bostadsbidragens konstruktion för att minska marginaleffekter och trångboddhet samt öka rörligheten på bostadsmarknaden
 • Med mera

 

Hur ser det då ut idag?

Vi påstår att ”klyftorna” i samhället har ökat och att det förts en klasspolitik med ensidiga marknadslösningar.

 • Inflation och bostadsräntor ökar (ett miljon-lån har blivit 1200:- dyrare per månad än år 2006)
 • Fler människor har blivit hänvisade till socialbidrag
 • Sänkt fastighetsskatt för lyxvillor, medan hus för ”vanligt” folk, har fått höjd skatt (förlåt avgift)
 • Höjd realisationsvinst vid fastighetsförsäljning
 • Ränta på uppskovsbelopp i samband med försäljning av fastighet (det har blivit dyrare att byta bostad)
 • Stöd till nyproduktion av hyreslägenheter har tagits bort
 • Med mera

 

Alliansen säger att man vill ha valfrihet. De glömmer bara att säga, att den valfriheten gäller bara för människor med god ekonomi.

 

Vad kan vi göra åt bostadspolitiken i Västerviks kommun?

Det är ont om bostäder i framförallt centralorten så något måste göras åt det. Vi har behov av flera bostäder för äldre (både ”vanliga” lägenheter, servicelägenheter och trygghetsboende i form av 55+ eller dylikt). Vi har behov av fler bostäder till ungdomar Samtidigt så har vi en ”allmännytta” med muskler och gott rykte, som vi bör slå vakt om.

 • Låt oss använda Bostadsbolaget för nybyggnation av bostäder för ALLA grupper
 • Låt oss använda Bostadsbolaget att fortsätta arbetet med att göra befintliga lägenheter tillgängliga
 • Låt oss i det kommunala planarbetet se till att vi får bostadsområden med blandade upplåtelseformer

Ingegerd Karlsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-04 08:16