Tanklös privatisering

Det är inte mycket som talar för att kommunalrådet Harald Hjalmarsson och majoriteten lyckas med målsättningen som innebär rejält kraftiga besparingar inom flera förvaltningar som oroväckande nog kommer att leda till kvalitetssänkningar. Samt konkurrensutsättning av allt som bara är möjligt att privatisera. Tanken och förhoppningen är att genom privatiseringar minska kommunens kostnader, man har en överdriven tro på att allt som sker i privat regi är så kostnadseffektivt och så mycket bättre än det kommunala.  Att det kommer spara 3 miljoner under detta år och 6 miljoner 2009. Det som man hitintills kan konstatera är att det skapar oro och turbulens bland både personal och medborgare man vet aldrig vilken verksamhet som kan bli aktuell härnäst för utläggning eller försäljning. Denna otydlighet och osäkerhet leder tyvärr till en hel del spekulationer och märkliga försök att komma över idag väl fungerande kommunala inrättningar.

Vi Socialdemokrater tror att det är mycket bättre att man ger inspiration och stöd till kvallitets arbete inom våra kommunala verksamheter, ger man ett sådant stöd kan det i sin tur leda till ett förändrings arbete bland personalen som i sin förlängning kan leda till förslag om förändringar i den egna organisationen, där ser vi Intraprenadsformen som ett mycket intressant alternativ där personal och verksamhetschefer tillsammans tar ett större ansvar och har möjlighet att påverka samt styra sin verksamhet. Vi är övertygade om att ska det vara möjligt att genomföra kostnadsreduceringar samtidigt som man vill bibehålla eller rent av att öka kvallitet och effektivitet är det alldeles avgörande att det sker i ett mycket nära samspel med berörd personal och dess verksamhets chefer.

Jag har inte vid något tillfälle hört någon borgerlig politiker diskutera de uppenbara nackdelar som i vissa fall finns med att lägga ut kommunal verksamhet i privat regi. Vad händer med insynen, ser vi att våra skattemedel används rätt ? Den kommunala verksamheten granskas av både professionellt och demokratiskt tillsatta revisorer, vad händer med den rätten? Vad händer med personalens meddelarfrihet? Hur påverkas kommunens möjlighet att planera för sina verksamheter?

Vi Socialdemokrater är rädda om varje skattekrona. Våra gemensamma tillgångar ska inte säljas ut. Vi är inte avvisande till privata initiativ eller lösningar så länge dom kompletterar och eller berikar befintliga verksamheter som finns i våran kommun.
Våran målsättning är att skapa ett samhälle där det finns utvecklingsmöjlighet och plats för alla det tror vi gynnar utvecklingen både i Västervik och landet i övrigt.

Tomas Kronståhl ( S )

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-18 17:24