Tar i så hon blir ännu blåare

”Säkrare vägar och därigenom mindre trafikskador är en målsättning som kräver tuffa beslut”, skriver Eva Bengtson Skogsberg om den nya skatten på trafikförsäkringspremierna. Vojne, vojne, moderaten Bengtson Skogsberg tar i så hon blir ännu blåare.  Vad är det tuffa med att höja skatterna för svenska fordonsägare? Är verkligen syftet med hennes och allianskollegornas trafikförsäkringsreform att minska antalet olyckor och skador på vägarna?

Nej, inte om man ska tro alliansregeringens skrivelse till lagrådet om den nya trafikförsäkringsskatten. I den står det: ”Den föreslagna skatten är en del i finansieringen av de omfattande skattelättnader som föreslagits i budgetpropositionen för 2007”.  Alltså, för att citera Björn Dalemo, produktchef på Trygg-Hansa: ”Jag ser det här som en skatt, vilken som helst, som vi har blivit satta att driva in åt staten”. Med andra ord, den nya trafikförsäkringsskatten som Bengtson Skogsberg har varit med och beslutat om, är skattepengar som ska användas för att finansiera alliansregeringens skattesänkningar för redan rika. I Bengtson Skogsbergs öron klingar detta rättvisa. I våra öron ekar det orättvisa. Det är orättvist att överföra pengar från en majoritet av Sveriges befolkning till en välbärgad minoritet.  

Bengtson Skogsbergs rappakalja om att trafikförsäkringsskatten tillkommit som en åtgärd för att gynna trafiksäkerheten, är bara ett försök att gömma sig bakom det ”tuffa beslutet”. Det hon egentligen pratar om här är vanlig blå moderatpolitik, där ordet solidaritet är ett totalt okänt begrepp.

Krister Örnfjäder (s)
Désirée Liljevall (s)
riksdagsledamöter, Kalmar län

Sidan uppdaterades senast: 2007-07-24 07:26