Tomma ord

Svar till Jan R Andersson

Jan R Andersson har i V-T kommenterat en tidigare debattartikel som jag har haft publicerad .
Han påstår där att alliansen underlättar för företagare . Han argument är lika tomma som den rubrik som han lånade från Västerviks–Tidningens ledare den 27/11.

Jag har med avsikt väntat på att svara då jag ville invänta dagens (20/12) sista beslut i riksdagen i samband med budgeten.

Sanningen är den att alliansen där Jan R Andersson (m) ingår denna vecka på flera områden kraftigt har försämrat för företagen och då i första hand de små företagen.

Jag ska här ge några exempel:
De har beslutat om höjning av arbetsgivaravgiften för andra året i rad.
De har trappat ner på exportstödet.
Minskat på forskningsinsatserna.
Minskat på utbildningar.
Kraftigt dragit ner på anslagen till exportrådet och Invest in Sweden Agency.
Samtidigt så har de ökat regelkrånglet. Det som vi alla har varit överens som skulle underlättas har alliansen under det första året krånglat till ännu mer.

Näringslivets regelnämnd säger att av de kontrollerade regelförändringar som alliansen beslutat så har de administrativa kostnaderna ökat på grund av krångligare regler i 63 % av fallen.
Så Jan R Andersson (m). Jag håller med . Tomma tunnor skramlar mest.

Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-08 06:14