Trafikförsäkringen

”Det behövs en reform av trafikförsäkringen” skriver Anders Åkesson (c) i sitt insändarsvar i Västervikstidningen den 7 juli. Jo, det låter ju fint. En reform. Men en reform i det här fallet är inget att sukta efter. Den innebär nämligen att borgarna bestämt sig för att lyfta ut trafikskadade från det solidariska försäkringssystemet och lägga en extraskatt på trafikförsäkringar. Det kommer att svida ordentligt i plånboken för busstrafik, åkeri, taxi och jordbruksnäringar som har många fordon inom sin näringsverksamhet. Men de är inte ensamma. Alla bilister och mc-ägare i Kalmar län kommer att känna av den borgerliga regeringens skattehöjning. Särskilt hårt drabbas yngre förare och motorcyklister. Det verkar dock inte bekymra Anders Åkesson. Han skriver att ”den som tar mer risker i trafiken får bära en större del av olyckskostnaderna”. Varför ska unga förare bestraffas kollektivt som riskgrupp i trafiken oavsett om de har varit eller kommer att bli inblandade i olyckor?

Vi kan dessutom konstatera att borgarnas extraskatt inte innehåller någon kompenserande sänkning av andra statliga skatter och avgifter för att finansiera vägtrafikens olyckskostnader. Premieskatten är alltså en dubbelbeskattning. Vad ska pengarna användas till, Anders Åkesson? Ska de användas för att bygga ut E22 och länets kollektivtrafik? Eller ska pengarna i vanlig ordning gå till ytterligare skattesänkningar för dem som har mest för att öka orättvisorna ytterligare?

Désirée Liljevall                              Krister Örnfjäder
Riksdagsledamot (s), Kalmar         riksdagsledamot (s), Västervik

Sidan uppdaterades senast: 2007-07-11 09:33