Västervik måste gasa, spara och be

En regering som vill satsa på vård, skola och omsorg och att få människor i arbete måste också se till att de som utför dessa tjänster har ekonomiska muskler.

 

Men när den moderatstyrda regeringen Reinfeldt istället väljer att sänka skatten för dem som tjänar bäst samtidigt som statsbidragen inte höjs och skatteinkomsterna till följd av ekonomisk tillbakagång i hela landet revideras ner så får kommunen problem. När den nya prognosen över skatteinkomsterna kommer framåt juletid så kommer kommunalrådet Hjalmarson att kunna konstatera att kommunens verksamheter 2009 går back.

 

Redan nu borde det därför stå fullständigt klart för den borgerliga majoriteten i Västerviks kommun att det måste bli ytterligare besparingar nästa år för att verksamheten inte skall ge ett minusresultat. Kvaliteten på den kommunala verksamheten kommer självfallet att bli lidande. Så särskilt mycket mer luft att pressa ur de stora verksamheterna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, de nämnder som arbetar närmast medborgarna finns knappast efter 2008 års stora besparingar.

 

I detta läge avvisar den moderatledda majoriteten i kommunen, oppositionens förslag om en skattehöjning på 50 öre. Konsekvensen av detta blir större besparingar i framtiden eller att man skjuter alla problem framför sig till 2010.

 

För oss socialdemokrater är det självklart att slå vakt om kommunens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg samt att värna om sysselsättningen, särskilt bland de unga.

 

Det måste vara gas och broms på en och samma gång. Så många andra val har egentligen inte den moderatledda kommunledningen heller.

 

Det är för kommunalrådet Hjalmarsson att be en stilla bön om att regeringen ändrar uppfattning när valet närmar sig och höjer statsbidragen. Blir ekonomin ännu sämre än vad Anders Borg bedömer idag kommer situationens allvar att bli än mer dramatisk för både kommunalrådet och kommunens innevånare.

 

Christer Selö

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-04 17:41