Västervik måste spara, gasa och be

När den nya prognosen över skatteinkomster och statsbidrag kommer på torsdag, samma dag som fullmäktige sammanträder, så kommer kommunalrådet Hjalmarson med största sannolikhet att kunna konstatera att kommunens verksamheter 2009 kommer att gå med underskott. Prognosen kommer troligtvis också att innebära att även 2010 kommer att ge ett minusresultat.

 

De nya skatteprognoserna för 2009 och 2010, skall också ses i perspektivet av att det ekonomiska utfallet för kommunen pekar på ett underskott även för 2008, på i storleksordningen 10-20 miljoner kronor. De skall också ses i perspektivet av att de ändrade sjukförsäkringsreglerna och förändringarna i a-kassan som inneburit att många idag är oförsäkrade, kommer att få stora konsekvenser när det gäller kommunens kostnader för försörjningsstöd.

 

Redan vid kommunfullmäktiges novembersammanträde borde det därför ha stått fullständigt klart för den moderatledda borgerliga majoriteten i Västerviks kommun, att det måste till ytterligare besparingar nästa år och 2010, för att verksamheterna inte skall ge ytterligare minusresultat. Kvaliteten på den kommunala verksamheten kommer självfallet att bli lidande. Så särskilt mycket mer luft att pressa ur de stora verksamheterna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, de nämnder som arbetar närmast medborgarna finns knappast efter 2008 års stora besparingar.

 

I detta läge avvisar den moderatledda majoriteten i kommunen, oppositionens olika förslag till kostnadsbesparingar som skulle kunna ge effekt redan under 2009 samt förslaget om en skattehöjning på 50 öre. Om inte beslut om konkreta besparingar fattas vid fullmäktiges decembersammanträde, blir konsekvensen än större neddragningar och besparingar i framtiden eller att man skjuter alla problem framför sig till 2010.

 

För oss socialdemokrater är det självklart att slå vakt om kommunens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg samt att värna om sysselsättningen. Därför lägger vi förslag om att dessa verksamheter skall tillföras ytterligare ekonomiska resurser både under 2009 och 2010.

 

Det måste vara gas och broms på en och samma gång. Så många andra val har egentligen inte den moderatledda kommunledningen heller. Men kommunledningen gör som regeringen, istället för att agera så avvaktar man, utreder, väntar och ser.

 

Det blir för kommunalrådet Hjalmarsson att be en stilla bön om att regeringen ändrar uppfattning när valet närmar sig och höjer statsbidragen. Blir ekonomin ännu sämre än vad man bedömer idag kommer situationens allvar att bli än mer dramatisk för kommunalrådet, men framförallt för kommunens innevånare.

 

Kanske blir det så att fullmäktigeprotokollet inte ens hinner justeras förrän det är dags att ta ställning till ytterligare åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans.

 

Christer Selö

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-01 10:56